Tarih

Sakıncalı eğlenceler hakkında yasak

Parti Yasakları

GAYR-I MEŞRU EĞLENCELER HAKKINDA
YASAKNÂME,

Sakıncalı eğlenceler hakkında yasak, Osmanlı Devleti altı yüz yıllık ömrü süresince bir takım
suistimaller dışında İslâm Hukuku’nu ve şer’i şeriatın
ahkamını nasıl uyguladığı, arşivlerdeki vesikalardan açıkça an-
laşılmaktadır. Şer’-i şerifin hükümlerini yerine getirmek için
kanunnâmeler hazırlanmış, avama bir takım yasaklar uygulan-
mıştır. Kanuni Sultan Süleyman devrindeki yasaknâmeler ara-
sında gayr-i meşru eğlenceler için hazırlanan yasaknâmeler de
vardır.

Sakıcalı eğlence Osmanlı

Eğlenmek yasak,

Kanuni Sultan Süleyman; bir kısım cemiyetlerde davul zurna
çalınıp gayr-ı meşru bir tarzda yapılan eğlenceler hakkında ha-
zırlatmış olduğu yasaknâmede, bayram günlerinde avama açık
yerlerde davul, zurna, def gibi çalgı aletlerinin çalınıp, kadınlı
erkekli eğlenceler düzenlenmesini, İslâm’a aykırı tarzda oyunlar
oynanmasını kat’i bir dille yasaklamıştır.

Sakıncalı eğlenceler hakkında yasak;

Bununla beraber 1899 Yıldız Sarayı Hümâyûnu Başkitâbet
Dâiresi’nden Ramazan ayında ve mübarek gün ve gecelerde
yapılan bazı uygunsuz gösterilerin yasaklanmasına dair bir bil-
diri yayımlanmış ve bu tarz eğlencelerin katiyetle yasaklandığı
bildirilmiştir.

semihbulgur.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam Engelleyici Algılandı

Merhaba. Sitemiz yoğun bir emeğin ürünüdür! Sitede dolaşmak için lütfen Reklam Engelleyicinizi Kapatın.