Tarih

Osmanlı’da tombala yasağı

Tombala çekme

Osmanlı’da Tombala Yasaklanıyor,

Bilindiği gibi Osmanlı’nın ilk dönemlerinden beri kumar
Osmanlı Ülkesi’nde yasaktı. Kur’an-ı Kerim âyetlerinde
açıkça haram kılındığı üzere her türlü kumar oyunu oynamak,
gerek Türklere, gerekse gayrı müslimlere yasak kılınmıştı.

Kumar yasağı hemen hemen her dönemde yayımlanan belgelerle
tekrarlanmıştır. Osmanlı Devleti yasağı şu sözlerle dile getir-
mektedir.

Yasaklı tombalacı

Osmanlı’da tombala yasağı,

Zaptiye müşirine,

Tahkikat jurnalinden ihraç eddirilip leffen irsâl-i sûy-i vâlalan
kılınan iki bend bir kit’a varakadan müsteban olduğu üzere şu
aralık bazı kahvehânelerde alenen kumar oynatılmakta olup bu
makule hâlât-ı muzırranın men’-i vuku’u lâzımeden ve vezaif-i
hükümetten olmasıyla bâb-i müşîrilerince dahi tahkikat-ı mukte-
ziyenin icrâsıyla şu uygunsuzlıkların kaviyyen men’i ve bâdema.
dahi bu yolda takayyüdat ifası hususuna himmet buyurmaları
yakında tezkire.

Kumar yasak,

Kaptan paşa hazretlerine
Beyoğlu’nda Tepebaşı’nda bir kahvede küll-i
oyunuyla akçe vesaireden dolayı münâza’â ve uygunsuzluk
vukua gelmekte olduğu haber verilmiş ve beyandan müstağan
olduğu üzere öyle kahve dükkânlarında vesâir yerlerde kumar
oyununun men’iyle bir gûne münâza’â ve uygunsuzluk vukua
getürülmemesi lâzımeden olarak bu bâbda mukaddem ve muah-
har tembihat-1 lâzıme dahi icrâ kılınmış olmağla zikr olunan kah-
ve dükkânında vukua gelen hareket-i kabihanın men’ ve defiyle
ba’de ez-in hiçbir mahalde o makule kumar oyunu vasâir gûne
uygunsuzluk ve edepsizlik vukua getürülmemesi emrinde tembi-
hat ve takayyudât-1 icâbiyenin icrâsı bâbında irâde efendimindir.

semihbulgur.com

Kaynak
Nermin Taylan Osmanlıda Yasaklar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam Engelleyici Algılandı

Merhaba. Sitemiz yoğun bir emeğin ürünüdür! Sitede dolaşmak için lütfen Reklam Engelleyicinizi Kapatın.