Tarih

OSMANLI’DA İÇKİ YASAĞI

Osmanlı'da sakıncalı şeyler

Osmanlı’da içki yasağı; bilindiği gibi içki; İslam’da kesin hükme göre haramdır ki
Müslümanlar İslâmiyet’e ters olan tüm adetlerini ve geleneklerini hem
sonra, filen hem de nazaran terk etmeye çalışmışlardır. Osmanlı’da içki yasağı’nın benzeri, ilk Müslüman
Türk devleti olan Karahanlılar devrinde Yusuf Has Hacip tarafin-
dan kaleme alınmış olan Kutadgu Bilig’deki şu cümleler tarafından
açıkça yansıtmaktadır.

Sarhoş ediciler osmanlıda

“Bey içki içmemeli ve fesatlık yapamama-
lıdır: bu iki hareket yüzünden, sonunda ikbâl elden gider. Dünya
beyleri şarabın tadına ulaşırsa, memleketin ve halkın bundan çe-
keceği çok acı olur. Bey içki içer ve oyunla vakit geçirurse, mem-
leket işini düşünmeğe ne zaman firsat bulur.”

İçki satış yasağı

OSMANLI’DA İÇKİ YASAĞI;

Şişede durduğu gibi durmaz,

Osmanlı’da içki yasağı öncesinde, Karahanlılar’dan
sonraki Müslüman Türk devletlerinde ise içki, resmi hukukları
olarak kabul ettikleri kendi fıkıh kitaplarında yasaklanmıştır.
Osmanlı hukukçuları da kuruluş yıllarından itibaren İslâm’ın
haram kıldığı içkiyi ve hatta her türlü sarhoş edici içeceği ha-
ram kılmıştır. Ve yasağa uymayanları Islâm’ın uygun gör-
düğü gibi (hadd-i şirb) cezasına çarptıracaklarını bildirmiş-
lerdir. Bunu Şer’iyye Sicillerinde gördüğümüz gibi Osmanlı
Kanunnâmeleri’nde de görmekteyiz.

Osmanlı’da içki kültürü

Sultan II. Bayezid da Kanunnâmesi’nde yer alacak olan bir içki yasaknamesi yayımlatmıştır.

semihbulgur.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam Engelleyici Algılandı

Merhaba. Sitemiz yoğun bir emeğin ürünüdür! Sitede dolaşmak için lütfen Reklam Engelleyicinizi Kapatın.