Tarih

Osmanlıda çocuk aldırma yasağı

Çocuk aldırma

Osmanlıda çocuk aldırma yasağı ve yani Osmanlı’da kürtaj yasağı öncelikle şuna dayanır. Çocuk düşürme, İslâm Hukuku’na göre haram kılınmış ve yasaklanmıştır. Bu sebep le Osmanlı, hem dini hassasiyetinden hem de nüfusun azalacağına sebep olacağı düşüncesi ile çocuk düşürmeyi hüküm sürdüğü tüm dönemlerde yasaklamıştır.

Osmanlı yönetimine göre, Osmanlı nüfusunun azalması demek Osmanlı devlet gücünün de azalacağı anlamına
geliyordu. Böyle bir eylem ilahi irâdeye karşı gelmekti ve kesinlikle uygulanmamalıydı. Osmanlı idarecilerinin dini inançlarına göre Allah’ın verdiği canı sadece Allah alabilirdi.

Bundan sebep tir ki bu durum, yani iskat-ı cenin yasağı sadece Müslümanlar için değil Yahudi ve Hristiyanlar için de geçerliydi. Osmanlı’ da Tanzimat öncesi çıkan fermânlarda padişahlar çocuk düşürmeyi kesin bir dille yasaklamıştır.

Yaşam hakkı,

Tanzimat’tan sonra ise mesele ceza hukukunda suç olarak kabul görmüştür. Osmanlı Arşiv belgelerinden anladığımız kadarıyla iskatı cenin yasak olduğu gibi buna yol açan ilaçların satışı da yasaklanmıştır.

Hatta bazı fermânlarda çocuk düşürten ebeler “katil ebe”diye zikredilmiş, devletin emirlerine riayet etmedikleri ve kanunaaykırı davranışta bulundukları gerekçesiyle sürgün cezasına çarptırılmışlardır. Çocuk düşürmeye yardımcı o lan ebeler eğer Türk ve Müslüman ise başka bir şehre sürgüne yollanır, gayrımüslim
ise İmparatorluk sınırları dışına çıkarılırdı

Osmanlıda çocuk aldırma yasağı;

Iskat-ı cenin için en ciddi tedbirler Sultan II. Mahmud döneminde alınmıştır. 1838 yılında imparatorluğun dört bir tarafındaki kadılara fermânlar gönderilmiş, yerel idarecilerden duruma müdahale etmeleri istenmiştir.

Osmanlıda nikah yasağı

Kadınların görevi,

Kadılar da gelen fermânı büyük bir özveri ile avama duyurup , çocuk düşürmenin büyük günah
olduğunu, bu sebep ten de devletin iskat-ı cenini yasakladığını,
bulundukları bölgedeki insanlara büyük bir ciddiyetle aktarmışlardır.

Harem Yasağı, çocuk aldırma yasağı

Sultan II. Mahmud’un ardından tahta geçen Sultan Abdülmecid
dö neminde iskat-1 cenin, 1 858 tarihinde hazırlanan ceza
kanunnâmesine suç olarak girmiştir. Kanunnâmedeki maddeye
göre “hamile bir hatunun rızası olsun olmasın ıskatı cenin ettirmek
için ilaç içirip yahut esbab ve vesailini tarif etme eseriyle
çocuğu düşürülür ise buna sebep o lan kimse 6 aydan 2 seneye
kadar hapsolunur. Ve eğer buna sebep o lan tabip ve cerrah ve
eczacı ise muvakkaten küreğe konulur” denilerek ço cuk düşürmenin
cezası belirtilmişti.

semihbulgur.com

Kaynak
Nermin Taylan
Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı
Kapalı