Tarih

Kadınların Gazinolarda Oturması Yasak

Osmanlı'da Yasaklar

Osmanlı’da kadınlara dair yasaklar devletin son dönem-
lerine kadar devam etmiştir. Islâmiyet’e aykırı olduğu
gerekçeleri ile giyim kuşam yasaklarından ziyade kadınların
gideceği yerlerden, eğlencelerine kadar “nisâ taifesine” hükümet
tarafından birçok yasak getirilmiştir. Bunlardan biri de Kadınların Gazinolarda Oturması Yasak!

Güzel kadınlar dışarı çıkmasın!

Bu yasaklardan biri de günümüzün Yeşilköy diye adlandırılan semtinin Ayastefanos böl-
gesinde bulunan gazinolarda, Müslüman kadınların bulunması
yasağıdır.”

Kadınların Gazinolarda Oturması Yasak;

Osmanlıda bazı kadınlar

1912 senesinde Ayastefanos’ta bulunan bazı gazinolarda bazı
Müslüman kadınların erkeklerle beraber oturdukları ve eğlen-
dikleri haberi alınınca, devlet tarafından bu kadınların uygun bir
dille uyarılması istenmiş ve bir daha bu mekânlara gitme yasağı
getirilmiştir. Bu yasağa dair bir belgede şöyle söylenmektedir;

Bâb-ı Âli
Dâhiliye Nezâret-i Muhâberât-1 Umûmiye Dâiresi
Dördüncü Şube

Ayastefanos’ta İslâm kadınlarının gazinolarda oturmamasına dair
Emniyet-i Umûmiye Müdüriyet-i Behiyesine,

İslam Kadınların Gazinolarda Oturması Yasak,

Ayastafenos’ta İslâm kadınlarının gazinolarda oturmakta ol-
dukları haber verilüp, bunun âdâb-ı İslâmiyeye mugâyiretinden
nâși ne derece sû-i tesir hasıl edeceği müstağni-i izah bulmuş ol-
mağla oralarda oturmamaları içün kendülerine lisan-ı münâsible
ifà-yı tenbihat olunması lüzumu beyan olunur efendim.

semihbulgur.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir