Tarih

İçki satış yasağı

Yasaklar geçmişten

İçki satış yasağı | Osmanlı Devleti’nde müskirat satışı sair zamanlarda defaatle
yasaklanmıştır. Başta IV. Murad olmak üzere birçok
Osmanlı padişahı bu yasağa dair fermån yayımlamış, yasağa
uyulmadığı takdirde cezalandırılacağını bildirmiştir.

İçki satış yasağı: Ecnebi Devletler Himayesindeki Dükkanlara Müskiret (Sarhoş Edici İçecek ) Satışı Yasaktı

Hal böyle iken bu yasağa bazı dönemlerde devlet ve hapis
korkusundan bazen harfiyen uyulmuş, bazen de çeşitli oyunlar ve
düzenbazlıklarla müskirat satışına devam edilmiştir.

İçki satış yasağı,

1839 yılına kadar İstanbul’da müskirat satışı yapan
dükkânlara, bu tür içeceklerin satılması yasak edilmiştir. Ancak
Galata ve Beyoğlu’nda bulunan ecnebi ve İngiliz devletlerinin
himayesinde olan bazı dükkânlar, müskirat satmaya devam ediyordu.

Devlet tarafından yayımlanan bildiride bundan böyle İngiliz
ve başka ecnebi devletlere ait olan dükkânlarda dahi müskirat
satışı kat’i ve sert bir dille yasaklanmıştır.

Sarhoş ediciler osmanlıda

Vergide Adaletten Ayrılmama Yasağı,

Kanuni Sultan Süleyman döneminde hazırlanan bir
yasaknâme de, gayrimüslimlere vergide adaletten ayrılmama
ile alâkalı yasak getiriliyor. Söz konusu yasağa göre gayrimüslimlerden
alınan cizye vergisi dışında, zulmen zımmîlerden
mali bir talepte bulunulmamasını ve eğer bulunulur ise gereken
mercilere ismen şikâyet edilmesi isteniyor.

İçkiyi yasaklasan ne olur. İçen yine içer! Aslında ağızdan giren değil de ağızdan çıkan daha önemlidir!

semihbulgur.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir