Tarih

Çingenelerin Ata Binmesi Yasak

Osmanlıda yasaklar

Çingenelerin Ata Binmesi Yasak, Osmanlı tarihinin en eski yasaklarından biri de, 1595 tarihli “Çingenelere ata binme ve kısrak besleme yasağıdır.”
İstanbul ve Rumeli de uygulanmaya konulan bu yasak, Çingenelerin
atlarıyla yollara inip fesat ve şenat işledikleri üzere, Divân-ı
Hümayündan İstanbul kadısı ile Çingene Subaşısı’na gönderilen
bir fermanla ilgililere duyurulmuştur.

Çingene nedir : Çingene, bir yerden bir yere, genellikle karavanla veya başka araçlarla devamlı seyahat eden, tek bir yerde yaşamak yerine devamlı yer değiştiren bir topluluğun üyesidir. Bazı Çingeneler bu isme karşı çıkıyor ve Roman olarak adlandırılmayı tercih ediyorlar.

Çingenelerin Ata Binmesi Yasak;

Çok eski çingeneler

1595 yılında hazırlanıp ,
aynı yıl yayımlanan fermânda şöyle denmektedir:
“Cingene tayfasının ata binmesi ve kısrak beslemesi yasak
edilmiş olup, lazım geldikçe eşeğe ve arabaya bineceklerdir. Muhalif
hareket edenler siyaset olurlar ve ona göre tembih ve ilân
eyleyesiniz!”

Aslında çingeneler iyi ve eğlenceli insanlardır. Kimseye bir zararları dokunmaz. Haklarında anlatılanların şeylerin çoğu yalandır. Daha çok birbirlerini yerler ve biraz aykırı ve berduş yaşarlar o kadar!

Osmanlıda başka başka yasaklar,

Hamamlarda Nalınla Gezme Yasağı,

Müslüman olmayan tebaanın hamamlarda Müslümanların
aksine nalınsız gezmeleri gerekiyordu. Bu yasak çıkarılan
fermânla Müslümanlarla, gayrimüslimleri ayırt etmek için
konulmuştu.

Daha sonraki yıllarda Müslümanların da nalınlarını
ayaklarından çıkaracakları düşüncesiyle kâfi görülmeyip yasağa
bir madde daha eklenmiş. Gavrimüslimlere verilecek peştamallara
“alamet-i farika” olarak birer demir halka takılmış. Daha sonra
da halkalara birer çingırak ilave edilerek gayrimüslimlerin Müs-
ümanlardan ayırt edilmeleri konusuna çözüm yolu aranmıştır.

Aslında Çingene’ler iyi insanlardır. Kimseye bir zarar verdiklerini görmedin. Onlar olsa olsa birbirlerini yerler!

semihbulgur.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir