Sağlık

Dinleyin ve stresten kurtulun

Dinle ve stresi yen

Öfke, nefret, iticilik, saldırganlık varsa bunları gidermenin yollarını araştırın.
Hatalarınızı görün ya da hatalarınız gösterildiğinde kabul edin. Dinleyin ve stresten kurtulun. Değer vereceğiniz yeni insanlar, düşünceler, yargılar bulun.

Bulduklarınızı yitirmemek için eski hatalarınızı yinelemeyin.

Eski hatalar,

Eski hatalar eskide kalmalı ama bu onları unutmak anlamında değil artık onları tekrar yapmamak…

Stres ve çareler

“Güvenimi yitlrdim” ya da “Kimseye güvenmiyorum” günlük ko-
nuşmada en çok duyduğumuz söylediğimiz sözler arasında yer alır.

 

-oysa insanın kendisine ve başkalarına güven duyması zorlan-
mayla baş edebilmenin en önemli duygularından biridir. Kendisine
güven duyan insanın baş edebileceği engelleri, sorunları gerçekçi
biçimde değerlendirir. Bunları aşmayı, çözmeyi, bunlarla savaşmayı
başarır. Başkalarına güvenen insan zorlanmayla baş edebilecek des-
teğe ve yardıma kavuşur. İşleri paylaşır. Çalışmanın yükünü azaltır.

STRESTEN KURTUL!

Zaman değil siz kazanın!

-“Yetişemiyorum”, “Yetiştiremiyorum”, “Zaman kalmadı”, “Za-
man kısıtlı”, “Zaman yetmiyor, yetişmiyor” hepimizin her an dilin-
den düşürmediği sözcükler. Günlük yaşantıda en önemli toplumsal
kaynaklı zorlayıcı etkenin “zamanın baskısı” ya da “zaman darlığı”
olduğunu hatırınızdan çıkarmayın. Bu nedenle günlük, haftalık, ay-
lik, yıllık çalışma ve iş planları, programları yapın.

Kendini bil stresi yen

Bunları elden gel-
diğince uygulamaya çalışın. Böylece plan program içine giren olay-
ları, olguları, sorunları çözmeye kendinizi hazırlamış olursunuz. Bun-
ların dışında birden bire ortaya çıkanlarla baş edebilecek gücü bu-
lursunuz.

Hayat rolü,

-İçinde bulunduğunuz ev ya da iş yerindeki rolünüz gereği, gün-
lük çalışma ve iş yükü dışında size yeni yükler getirecek, sorunlar oluş-
turacak, sizi zorlayacak durumlara hemen boyun eğmeyin. “Başüs-
tüne”, “Emredersiniz”, “Evet”, “Hay hay”, “Olur” demeden önce dü-
şünün.

Bu sözleri dinleyin ve stresten kurtulun:)

Stres ile baş etme!

Yeni durumla baş edemeyeceğinize karar verdinizse bunu
açıklamaktan kaçınmayın. Aksine davrandığınızda ortaya çıkacak yeni
sorunların yarattığı belirti ve yakınmaların baş edemediğiniz bir du-
rumu yüklenmiş olmanın verdiği pişmanlık duygusunun sizi daha çok
zorlayacağını düşünün.

Strese çareler

Size de zaman kalsın!

-Alışılagelen, belirli çalışmanız, işiniz, uğraşınız dışında, zamanı-
nızı elden geldiğince istediğiniz gibi kullanmaya çalışın. “Zamanın
tutsağı” olmayın. Kendi başınıza kalacak, dilediğinizi, istediğinizi ya-
pacak zaman ayırın. Durumunuz, yeriniz, işiniz nedeniyle bulunma-
niz gereken konferans, panel, seminer, tören, ziyafet çağrılarına “Ha-
yır”, “Gelemeyeceğim”, “Katılamayacağım”, “Olmaz”demeye alışın.
Böyle davranmaktan çekinip sıkılmayın, utanmayın.

Stres testi ile şifa bulun!

-Zaman zaman kendi başınıza kalıp kişiliğinizi, becerilerinizi, ye-
teneklerinizi, yetilerinizi, amaçlarınızı, beklentilerinizi, duygularını-
düşüncelerinizi, inançlarınızı, ilkelerinizi, kurallarınızı, kısaca ken-
dinizi değerlendirin, eleştirin.

semihbulgur.com

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı
Kapalı