Sağlık

Biraz bekleyerek stresi yenmek

Sabır ve stres

Kendinizi tanımadan başkalarını anlamaya, tanımaya çalışmayın,
Bağırıp çağırmayın, hemen kızıp öfkelenmeyin, sıkılmayın, si-
nirlenmeyin. içinde bulunduğunuz durumu elden geldiğince bu-
nalım durumundan, yani acıdan, kaygıdan, kızgınlıktan, öfkeden
arındırılmış olarak yeniden gözden geçirin, değerlendirin.İşte bu; biraz bekleyerek stresi yenmek…

STRESTEN KURTUL!

Serin kanlılıkla yeni çözümler arayın,

Beklediğiniz otobüs gelmiyor, gelene binemiyorsanız, işinize gi-
debilmek için başka yollar arayın. Gideceğiniz yönde başka bir oto-
büse binip bir iki durak gitmeyi deneyin. Gittiğiniz durakta başka bir
otobüs ya da dolmuş bulabilirsiniz.

Dinleyin ve stresi yenin

Durakta bekleyen üç-beş kişiyle
konuşun. Belirli bir yere kadar taksi tutmayı deneyin.
Hemen kırılıp üzülmeyin ya da kızıp öfkelenmeyin. Durup dü-
şünün, kendinizi değerlendirin. Eleştiride ya da yergide gerçek pa-
yı varsa onu gidermeye çalışın.

Stres ve çareler

Kendini değerlendirme,

Gerçek payı bulamıyorsanız arkada-
şınızın, yakınınızın eleştiri ya da yerme nedenlerini araştırın. Gere-
kirse kendisiyle yüz yüze konuşun. Belirli bir konu ya da sorun varsa
oturup tartışın.

-Kendinizi bütün arkadaşlarınız, yakınlarınız, çevreniz tarafından
ilgi görmesi, sevilmesi gerekli bir insan olarak değerlendirmeyin. Böy-
lesi bir durum gerçek dışıdır. Yaşam boyu tüm insanlarla doğru, iyi
ilişkiler kurmanız, onlar tarafından ilgi görmeniz, sevilmeniz olanak-
sızdır.

Stres tedavi, topu sıkın!

Bir an böyle bir durumun gerçek olduğunu var sayarsak, sizin
benliğinizi, kişiliğinizi, yok saymanız gerekir. Ayrıca, sizle ilgilenen,
sizi seven ve sayan insanlar bile kimi durumlarda sizi eleştirebilirler,
yerebilirler.

İşler asla her zaman iyi gitmez!

Böyle olmasını bir geri iletişim olarak değerlendirin. Bu
geri iletişimden yararlanma yollarını seçin.

-Kendinizi zamanın ve eksiksiz, kusursuz İş yapmanın baskısın-
dan kurtarın. Yapabildiğinizle yetinin. Aksayan, geç sonlanan işleri
kişiliğinizin, yöneticiliğinizin beceriksizliği eksikliği olarak değerlen-
dirmeyin. Biraz beklemek ve stresi yenmek mümkün.

Kendini bil stresi yen

İş yerinde yeni çözümler, yeni düzenlemeler düşünün. in-
sanları daha istekli ve verimli çalıştıracak yolları araştırın. Onlara yak-
laşmaya, onlarla arkadaş, dost olmaya çalışın. Dertlerini paylaşın, so-
runlarına çözüm arayın.

Siz ve siz oturup konuşun!

-Arkadaşlarınızın, çevrenizdeki insanların, size “çok şey borçlu”
olduklarını düşünmeyin. “Ben gidersem bu grup ya da parti dağılır,
işyeri batar, takım çöker”, “Ben olmazsam bu sorun çözülmez” sap-
lantısından kendinizi kurtarın.

Stres ile baş etme!

Sizin olmadığınız yüz binlerce grup,
birçok parti, binlerce iş yeri, yüzlerce takım var. Hepsi de iyi kötü var-
lıklarını sürdürüyor. Üstelik siz olmadığınız, hasta ya da izinli oldu-
ğunuz zamanlarda da grup dağılmıyor, iş yeri batmıyor, takım yenil-
miyor.

Kısa ya da uzun bir süre sonra siz de bu gruptan, iş yerinde
partiden, takımdan ayrılacaksınız. Ancak, onlar varlıklarını sürdürecekler!

semihbulgur.com

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı
Kapalı