Sağlık

Stresi yenmek için kendini yenile

Kendin ve stres

Sürekli olarak kendinizi yenilemeye çalışın, Yeni gelişmelere yabancı ve uzak kalmayın. Eski duygu ve düşüncelerinizle ye-
niler arasında bağlantı kurun. Ve yani stresi yenmek için kendini yenile.

Kendini yenile stresi yen
  • Kişilik gücünüzü yapıcı ve yaratıcı biçimde kullanmayı öğrenin.Yaratıcı oldunuz ve kendinizi buldunuz, şimdi varlığınızı düşünün.

– Günlük yaşantının getirdiği engelleri ve sorunları yapıcı ve ya-
ratıcı yönünüzle aşmaya çalışın.

– Mutluluk insana haz veren bir duygulanım durumudur. insanın
yaşadığı andan neşe ve sevinç duyması, geleceğe umutla bakması
demektir.

Gençlerde stres ve mahalle baskısı

Yaratıcılık mutluluk getirir,

 

– İnsanın yaşadığı neşe ve sevinç duyması, saplantı ve ta-
kıntılardan arınmış olarak benliğiyle ve başkalarıyla kurduğu iletişim-
le, geleceğe umutla bakması da amaçları ve beklentileriyle kurduğu
iletişimle sağlanır. Stresi yenmek için kendini yenile…

Yaşam değişimi ve stres testi!

• Geçmişteki başarısızlıklarınız ve hatalarınız için pişmanlık duy-
mayın, sürekli olarak kendinizi ya da başkalarını suçlamayın, bu tür
duygulara takılıp kalmayın. Bunları yararlanılması gerekli birer de-
neyim olarak değerlendirin. Enerjinizin, gücünüzün bunlara takılıp
kalmasının günlük yaşamınızı ve geleceğinizi olumsuz biçimde etki-
leyeceğini düşünün.

Günü yaşayın, şimdi de kalın,

• Çağın ve yaşın bedensel ve ruhsal özelliklerini bilin. Kendinizin
ve başkasının davranışlarını değerlendirirken bu özelliklerin de et-
kili olabileceğini düşünün.

Mahalle baskısı.Stres ve yaşananalar!Bastırılmış duyguların patlaması!

• Ölümü yaşamı tamamlayan bir son olarak kabullenin.

Kendini bil

• Çocuklara ve gençlere ilgi ve sevgi gösterin. Onların mutluluk-
larından, umutlarından esinlenin, yararlanın.

• Günlük yaşantınız, yakın ve uzak geleceğiniz için amaç, beklen-
ti kaynakları bulun.

Durumluk kaygı endişe stres!

• Saygı duyduğunuz, değer verdiğiniz duygularınız, düşüncele-
riniz, inançlarınız olsun. Bunlar için çaba harcayın, çalışın.
Başkalarının da saygı duyduğu, değer verdiği duygulan, düşün-
celeri, inançları olduğunu göz önünde bulundurun.

Üzmeyen üzülmez,

• Size uymayan, ters düşen değer yargısı, duygu, düşünce ve
inançlar karşısında anlayışlı, esnek ve hoşgörülü olun. Bağnaz ve sal-
dırgan olmayın.

• Karşı cinsle ilgi, saygı, sevgi, anlayış, beğení ve desteğe dayalı
ilişkiler kurup sürdürün. Karşı cinsi kendinizle eşit düzeyde görün,
küçük görüp ezmeyin, büyük görüp korkmayın.

semihbulgur.com

 

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı
Kapalı