Sağlık

Kendini unut stresi yen

Kendini unut

Kendinizi “vazgeçilmez” insan olarak değerlendirmeyin, böyle
görmeyin yani kendini unut stresi yen. Bu durumu çevrenizdeki insanlar yaratsa bile siz gerçekçi olun. Yani bırakın da küçük dağlar yerinde kalsın. Sizi öven insanların çoğunun bundan bir çıkarı olabilir. Söyledikleri gerçek olsaydı bunu zaten bilirdiniz!

Sebep ne olursa olsun, iş güç, okul, aile, sınav, yarışma, aşk ilişkiler, dünyanın halleri, insanlar, hayvanlar… Yaşamamız gereken stres % 20’iken biz % 60 hatta % 80’lerde dolaşan bir stres altındayız. Yaşadığımız stresin yarısından fazlası boş yere, zihnin, toplumun, kendimizin, geçmişin ve geleceğin ürettiği gereksiz kaygı ve korkular. Peki bunlar kendi elimizdeyse neden çözemiyoruz. Çözebiliriz bunu için önce okuyun!

Stresi yen
Stresi yen
 • Kendiniz için “vazgeçilmez üstün insan” imgesi yaratıp kendi yarattığını bu
  şeyi benimsemeyin. Bu imgeyi başkalarına kabul ettirmeye, inandırmaya çalışmayın!

Yükleri at, stresi yen!

 • Bütün yükleri, sorumlulukları, kendi üzerinizde toplamayın.
  Çevrenizdeki insanlarla bunları paylaşmanın yollarını, yöntemleri-
  ni araştırın. Karşılaştığınız zor durumlarda güvendiğiniz insanlara, ya-
  kınlarınıza, yardımcılarınıza danışın. Onların önerilerine açık olun.
Stres ve çareler

Danış ve karar ver, stresi yen!

 • İşleri, sorumlulukları başkalarıyla paylaşmaya çalışın. çevreniz-
  deki insanlara güvenin. Onları “beceriksiz”, “kafasız”, “tembel”,
  “yeteneksiz” olarak görmeyin.
Stresten korunma.Stres ile savaş.Bastırılan duygular ve stres!
 • Sizi yeren “Bir işi beceremiyorsun”, “Bir sorunu çözemiyorsun”,
  “Sen ne iş yaparsın?” gibi sözlere de hemen alınıp darılmayın. Ken-
  dinizi olduğunuzdan daha güçsüz görmeyin.

Sakin kafayla tekrar düşünün, stresi yen!

 • Karşılaştığınız zorlayıcı durumları bir süre sonra yeniden değer-
  lendirin. İlk andaki durumluk kaygıdan arınmış olarak daha gerçek-
  çi düşünmeye çalışın.
Çalışma stresi!Stres ve yaşananlar!

Biraz bekleyin!

Anlık yaşama!

 • Sizin için en önemli sorunun içinde bulunduğunuz durumdan
  kurtulmak, gereksiz yere yüklendiğiniz işin altından kalkmak olma-
  dığını, bunlarla aynı önemi taşıyan, hiç olmazsa ikinci derece önem
  taşıyan birçok durumunuz, konunuz, sorununuz olduğunu düşünün.
Stres ve biz!

Önce kendini tanı!

 • Düşüncelerinizi sapladığınız durumdan, konudan, sorundan uzaklaş-
  tırmaya çalışın. Özetle, sadece işinizi düşünmeyin. Deyim yerindey-
  se “alkolik” gibi “İşkolik” olmayın, egolarını ve kendini unut stresi yen!
 • Kendinizi tanımadan başkalarını anlamaya, tanımaya çalışmayın,
  Bağırıp çağırmayın, hemen kızıp öfkelenmeyin, sıkılmayın, si-
  nirlenmeyin. içinde bulunduğunuz durumu elden geldiğince bu-
  nalım durumundan, yani acıdan, kaygıdan, kızgınlıktan, öfkeden
  arındırılmış olarak yeniden gözden geçirin, değerlendirin. İşte bu; biraz bekleyerek stresi yenmek…

Kendinizi değerlendirin!

 • Gerçek payı bulamıyorsanız arkada-
  şınızın, yakınınızın eleştiri ya da yerme nedenlerini araştırın. Gere-
  kirse kendisiyle yüz yüze konuşun. Belirli bir konu ya da sorun varsa
  oturup tartışın.
 • Kendinizi bütün arkadaşlarınız, yakınlarınız, çevreniz tarafından
  ilgi görmesi, sevilmesi gerekli bir insan olarak değerlendirmeyin. Böy-
  lesi bir durum gerçek dışıdır. Yaşam boyu tüm insanlarla doğru, iyi
  ilişkiler kurmanız, onlar tarafından ilgi görmeniz, sevilmeniz olanak-
  sızdır!

semihbulgur.com

 

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı
Kapalı