Sağlık

Zorlanmaya ve strese çareler

Strese çareler

Endişelenmenin, sinirlenmenin, kızıp öfkelenmenin il-
kel ve kolay bir yol olduğunu hatırınızdan çıkarmayın. Zorlanmaya ve strese çareler ararken böyle ilkel bir yola başvurmaktan kaçının, sakının.

Stres ve çareler

Zorlanmayla doğru ve sağlıklı ba-
şetme yollarının düşünce sürecinde bulunduğunu, ortaya çıktığını
unutmayın. Duygularınızın, düşünce denetimi altında olması sizi hem
olumsuz ve zorlanma yaratan duygulanımlardan kurtaracak, hem de
başkalarıyla sağlıklı iletişim sürdürmenizi sağlayacaktır.

Bilinçli olmak,

Günlük yaşantıda, çoğumuzun en çok işittiği, ya da söylediği cüm-
leler arasında bilişsel işlevlerden yakınmak önemli yer tutar. Kimi “bi-
lincinin bulanık olduğundan” kimi “dikkatinin dağınıklığından” kimi
“hatırlamadığından ya da çabuk unuttuğundan” kimi “düşünceleri-
ni toplayamadığından”, “doğru düşünemediğinden” yakınır.

Oysa zekâsı normal olan ve ciddi önemli akıl, ruh hastalığı olma-
yan insanlarda bilişsel işlevlerin çökmesi, yitirilmesi söz konusu de-
ğildir. Bu tür yakınmalar ya aşırı zihinsel zorlanmadan, ya da yükle-
nilen aşırı yoğun işlerden ve ağır sorumluluklardan kaynaklanır.

Taşıyabileceğimizden ağır yük var mı?

Bu
nedenle, bu tür yakınmalarla yeni yeni zorlanmadan yaratmak yeri-
ne bu yakınmaların nedenini aramak, zorlanma yaratanları elden gel-
diğince çözüme kavuşturmak daha doğru, gerçekçi ve sağlıklı yol-
dur.

Stres tedavi, topu sıkın!

Strese çareler;

-Çalışmaya ya da işe başlarken bellek, dikkat, düşünce gibi biliş-
sel işlevlerinizi, başka bir deyişle zihinsel özelliklerinizi doğru biçim-
de değerlendirin. Yapacağınız çalışmanın, işin zihinsel özelliklerini-
ze uygun olmasına özen gösterin.

Dikkatiniz çabuk ve kolay dağılı-
yorsa dikkatinizi odaklaştırmak için sık sık kendinizi uyarın. Çabuk ve
kolay unutuyorsanız önemli konuları not alın.

Stres ile baş etme!

Düşüncelerini toparla,

Düşünceleriniz dağılı-
yorsa önemli kararlar alırken başkalarına danışın. Sonra kendi başı-
niza kalıp bildiklerinizle öğrendikleriniz arasında bir bütünleşme yap-
maya çalışın.

Çoğu kez “Amacıma ulaşamadım”, “Beklentilerim boşuna”, “De-
ġerlerimi yitirdim”, “inançlarım çöktü”, “Düşündüklerim hatalıymış”
gibi umutsuz yenik bir durumu yansıtan sözler duyar ya da söyleriz.

Stres ve tedavi

-Bu durumda önce bu sözcükleri soyut birer kavram olmaktan
çıkarın. Kısa ya da uzun süreli amacınızın, beklentinizin, değerlerini-
zin, inançlarınızın, düşüncelerinizin somut karşılıklarını bulun. Bu
amaca ulaşamamanın nedenlerini araştırın.

Kendini bil stresi yen

Yetenek sizsiniz!

Bilginiz, beceriniz, çalış-
manız, çabanız yeterli değilse bunları artırmanın, geliştirmenin yol-
larını arayıp bulun. Yetiniz, yeteneğiniz yeterili değilse amacınızda
değişiklik yapın. Sınava bir yıl sonra girmeyi, seçme sınavına girme-
meyi, başka bir işe başvurmayı deneyin.

-Değer verdiğiniz insanları, düşünceleri, yargıları yitirdinizse
bunların nedenlerini araştırın.

semihbulgur.com

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı
Kapalı