Sağlık

Stres zorlanma ve toplum araştırmaları

Mahalle baskısı

Toplumsal koşulların ve olayların insan organizması üzerindeki
etkisi eskiden beri araştırma konusu olmuştur. Stres zorlanma ve toplum araştırmaları alanında ya-
pılan çalışmalarında tutulan yol, uygulanan yöntem daima tartışma
konusu olmuş, araştırma sonuçları şüpheyle karşılanmıştır.

STRES NEDİR ve SEBEPLERİ?

Şüpheli araştırmalar,

Bu neden-
le 1960’lı yıllardan önce bu alanda pek fazla araştırma ve çalışma ya-
pılmamıştır. 1960’lı yılların başında strese yaklaşım biçiminin değiş-
mesi, organizmanın biyolojik ve biyokimyasal işlevlerinin izlenme-
sini sağlayan laboratuvar yöntemlerinin gelişmesi bu alandaki araş-
tırmaları hızlandırmıştır.

Öte yandan, stresle ilgili olduğu kabul edi-
ten kan basıncı yüksekliği, kalp, damar hastalıkları gibi organik, ruh-
sal çöküntü gibl ruhsal hastalıkların nedenleri araştırılırken, toplumsal
koşullar ve olaylar üzerinde durularak, değerli veriler toplanmıştır.

Çalışma stresi!

Toplumsal olaylar,

Günümüzde toplumsal ortamla yüklenme, zorlanma arasındaki ilişki hayvanlar ve insanlar üzerinde yapılan araştırmalarla incelen-
mektedir.

Bu araştırmalarda doğal olarak yüklenme, zorlanmaya ne-
den olan toplumsal koşullar ve olaylar yanında, laboratuvarlarda ya-
ratılan deneysel koşullardan ve olaylardan da yararlanılmaktadır. Bü-
tün araştırmalarda yüklenme, zorlanmanın ölçütü olarak ya organiz-
madaki bedensel, ruhsal belirtiler ya da yüklenme zorlanmayla ilgili
bedensel, ruhsal hastalıklar alınmıştır.

Bugün bu alanda yapılan araştırmaların başlıca üç konu üzerin-
de odaklaştığı söylenebilir.

– Zararlı, zorlayıcı toplumsal etmenlerin niceliğini, niteliğini
saptamak.

Bu etmenlerin organizmadaki etkisini izlemek. Bu etmenlerle ilişkili hastalıkları ortaya çıkarmak
bu araştırmaların çoğunluğunu laboratuvar koşulları içinde ger-
çekleşen hayvan deneyleri oluşturmaktadır.

Stres çatışma

Zarar veren toplumsal
etmenler karşısında organizmanın biyolojik ve biyokimyasal işlevle-
inceleyen bu tür araştırmalarda denetim ve izleme kolay olmak-
ta,ancak elde edilen sonuçların insan için geçerliliği şüpheli kalmak-
tadır.

Stres nedenleri!

Stres zorlanma ve toplum araştırmaları,

İnsanlar üzerinde yapılan deneysel araştırmalarda da stres zorlanma ve toplum, zararlı
toplumsal etmenlerden oluşan yapay ortamda alınan sonuçların do-
ğal ortamlarda geçerli olup olmadığı tartışılmaktadır. Zararlı toplum
sal etmenlerin doğal olarak bulunduğu ortamlarda yapılan araştır-
malarda da denek grubunun seçilmesi, izlenmesi, yöntem acısından büyük sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bugün bu alandaki bilgilerimiz yapılan araştırmalardan elde edi-
len sonuçların karşılaştırılması ve yorumuna dayanmaktadır. Devam edecek…

semihbulgur.com

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı
Kapalı