Sağlık

Stres zorlama ve çatışma

Stres ve çatışma

Davranışı başlatan, açığa çıkaran, anlaşılır kılan, sürdüren ve yön-
lendiren güce güdü (saik) (motiv) denir. Güdülerin amacı, organiz-
manın bedensel, ruhsal, toplumsal varlığını korumasını ve
sürdürülmesini sağlamaktır işte burada stres zorlama ve çatışma başlar.

Stres nedenleri!

Güdülerin temelinde doğuştan gelen, bedensel, fizyolojik nite-
liği olan içgüdüler (insiyak) (instinet) ve dürtüler (muharik) (drive) yer
alır.

Temel içgüdü,

İç güdülerin başında, beslenme, cinsellik, korunma vardır.
Dürtüler, organizmanın ısI, kan pH’1, kan şekeri, oksijen, protein,
su, tuz, yağ gibi temel gereksinimlerinin dengesini, düzenini sağlar.

Stres ve biz!

Güdülerin temelinde bulunan, doğuştan gelen, bedensel, fizyo-
lojik niteliği olan, içgüdüler ve dürtüler yanında, sonradan kazanı-
lan, öğrenilen, toplumsal niteliği olan güdüler de vardır. Toplumsal
güdüler adını alan bu güdülerin tanınması ve tanımlanması zordur.

Güdülerin renkleri,

Bunlar değişik birimlerde ve renklerde olup, bebeklikten çocuklu-
ğa çocukluktan gençliğe, gençlikten erişkinliğe doğru kazanılır, öğ-
renilir ve pekişirler.

STRES NEDİR ve SEBEPLERİ?

Kısaca toplumsal güdüler insanın bedensel ve
ruhsal gelişmesine paralel olarak gelişir ve güçlenirler. Kişiliğin ge-
lişmesine, kişinin toplumsal özellikler edinmesine, toplum içindeki
durumunu, rolünü, yerini almasına düzenlemesine, sürdürmesine
yardım ederler. Amaç, beklenti, ilgi, sevgi, güven, saygınlık, kendini
gerçekleştirme gibi güdüler, sonradan kazanılan, öğrenilen, toplu-
mal güdüler arasında kabul edilmiştir.

Toplumsal güdüler,

Toplumsal güdülerin bir bölümü bedensel, fizyolojik, doğal gü-
dülerden kaynaklanır. Örnek olarak, beslenme iç güdüsü, toplumsal-
laşma sürecinde biçim ve renk değiştirir. Çalışmak, güven duymak,
saygınlık kazanmak, kendisini gerçekleştirme gibi toplumsal nitelik-
li güdülere dönüşür.

Stresin anlamı nedir?

Cinsel içgüdü, ilgi görmek sevmek, sevilmek,
başkaları tarafından beğenilmek, kişiliğe güven duymak, saygınlık ka-
zanmak gibi güdülerle karşımıza çıkar.

Doğal güdü,

Özetle, kuramsal olarak, güdüler, doğal ve toplumsal olarak iki
büyük grup içinde toplanabilir. Doğal olanlar, doğuştan gelir, beden-
sel, fizyolojik nitelikleri vardır. Toplumsal olanlar, toplumsallaşma sü-
recinde sonradan kazanılır, öğrenilir.

Stres zorlama ve çatışma,

Daha önce de belirttiğimiz gibi, zararlı etkenle karşılaşan, zorlan-
ma altında kalan insan bu durumdan kurtulmak için kaçmak ya da
savaşmak gibi davranış kalıplarından birini seçmek ve uygulamak zorunda kalır.

semihbulgur.com

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı
Kapalı