Sağlık

Stres ve zorlanma belirtileri

Stres nasıl anlaşılır?

Tehlike evresi,

Tehlike evresinde durumluk kaygı düzeyinin yükselmesine bağlı
olarak endişe, karamsarlık, Öfke, korku, sinirlilik, tedirginlik artar. Bun-
lara bağlı olarak da bilişsel işlevler olumsuz yönde etkilenir. Teklike evresinde  stres ve zorlanma belirtileri şu şekilde de olabilir. Dikkati
toplama odaklaştırma, hatırlama, karar verme zorlaşır.

Yaşam değişimi ve stres testi!

Tehlike evresinde verilen savaş organizmayı zararlı etkenden kur.
tarırsa, zorlanma ve buna bağlı belirtiler, yakınmalar zamanla kay-
bolur. Savaşmak zararlı etkeni ortadan kaldıramazsa, direnç evresi-
ne bağlı genel uyum belirtileri ve yakınmaları ortaya çıkar.

Direnç evresi,

Direnç evresinde bedensel ve ruhsal olarak zararlı etkene dire-
nilir. Bu amaçla organizmada yeni bir dengeleşim düzeyi oluşur. Pa-
rasempatik ve sempatik sistemin gerilimi değişir. Yeni gerilim dü-
zeyi her iki sistemle ilişkili kimyasal ileticilerin düzeyini de etkiler.
Organizma zorlanmaya karşı bölgesel tepkiler oluşturarak direnç ka-
zanmaya çalışır. Tehlike evresindeki belirtilere ek olarak ya da on-
lardan ayrı olarak, bedensel belirtiler ve yakınmalar görülür. Bunlar
arasında en sık rastlanan belirti ve yakınmalar şunlardır:

Stresin anlamı nedir?

Stres ve zorlanma belirtileri,

• Ağızda, boğazda kuruluk.
• Bitkinlik.
• İştahsızlık, zayıflama.
Çok yemek yeme, oburluk, şişmanlama.
• Baş ağrısı, baş dönmesi.
• Boyunda, ensede, belde, sırtta ağırı, gerginlik, kasılma ve ek-
lem ağrıları.
• Dururken, otururken, yürürken dengesizlik, sallanma.
• Ellerde ayaklarda, sırtta tüm bedende terleme.
• Uykusuzluk, aşırı uyku, düzensiz uyku.
Uykuda diş gıcırdatma, konuşma
• Korkulu rüyalar görme, birdenbire korkuyla uyanma, uykuda
el kol hareketleri, kalkıp yürüme.
• Mide barsak bozuklukları, sindirim zorluğu.
• Bulantı, kusma ishal. .
• Konuşma güçlüğü, hecelerin, sözcüklerin bağlanmasında bo-
zukluk, kekeleyerek konuşma. Az ya da çok konuşma.
• Gürültüye ve sese karşı aşarı duyarlılık.

Stres ve biz!

Otomatik stres

Bitmeyen endişe korku kaygı,

• Direnç’evresinde durumluk kaygı düzeyinin azalıp sürekli kay-
gi düzeyinin yükselmesi, endişe, karamsarlık, öfke, korku, sinirlilik
tedirginlik gibi belirtilerin devam etmesine neden olur. Bu belirti
lerin uzun sürmesi durgunluk, ilgisizlik, isteksizlik gibi duygulanım
değişiklikleri yaratabilir. Bilişsel alanda dikkat, bellek, düşünce bo-
zuklukları şiddetlenir.

Durumluk kaygı endişe stres!

Direnç evresinden sonra gelen çöküntü evresinde, bir önceki dev-
rede ortaya çıkan hastalıklara bağlı, geri dönüşü olmayan organizmalar hasarlar oluşabilir bunu engellemek için en güzel yollardan biri ruh idmanı, yani samimi bir şekilde Yaradan’a el açıp O’na yönelip teslim olarak bu dünyanın geçici yalan tüm işlerinden uzaklaşmaktır!

semihbulgur.com

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı
Kapalı