Sağlık

Stres ve şişmanlık hastalığı

Stres kilo alma

Hangi nedene bağlı olursa olsun, aşırı şişmanlığı hastalık olarak kabul
etmek gerekir. Çünkü şişmanlık ya bedensel ya da ruhsal bir hastalığın belirtisidir. Uzun süren kilo alma durumu da stres ve şişmanlık olarak ortaya çıkar.

Stres ve deri hastaliklari

– Mide Yakınmaları:

– Mide Yakınmaları: En yaygın yakınma “hazımsızlık”tır. Bunu şid-
deti ve süresi değişen ağrılar, dolgunluk, ekşime, şişkinlik, yanma,
geğirme, iştahsızlık yakınmaları izler. Mide cebinin gazla dolması gö-
ğüs ve kalp bölgesinde ağrı, baskı ve sıkışmaya yol açar.
Mide yakınmaları, mide yangısı (gastrit) ve mide yarası (ülser) du-
rumlarıyla birlikte olabilir.

Gastritte hastalar mide bölgesinde yaygın ve sürekli ağrı, dolgun-
luk hisseder.
Ülserde ise, başlıca yakınmalar mide bölgesindeki ağrı ve yanma-
lardır. Çoğunlukla aç karnına gelen bu ağrılar gün ve yıl içinde dö-
nüşümlü olarak ortaya çıkar ve geçer.

– Kabızlık:

Stres ve şişmanlık hastalığı sebeplerinden biridir.

– Kabizlık: Az miktarda kuru, sert küçük parçalar ya da büyük ka-
lin silindirler biçiminde, üç günde bir ve daha geç dışkılama duru-
yanmadan yakınırlar. Bulantı ve kusma da görülebilir.

Psikosomatik etkenler kabızlık nedenlerinin başında yer alır. Bun-
ların başında da, barsak hareketlerinin alışkanlığa bağlı olarak azal-
ması gelir. Sabahları acele evden çıkmak işe yetişme telaşı, sürekli
oturarak çalışmak, tuvaletin rahat olmaması, tembellik, anüsteki çat-
laklar ve hemeroidlerin verdiği ağrı nedeniyle dışkılama korkusu, alı-
nan besinlerin niteliği dışkılamayı güçleştirir, kabızlığı alışkanlık
durumuna getirir.

Stres testi işte böyle olur!

Kimi insanda karın ve pelvis kaslarında dışkılama-
yı sağlayacak yeterli kasılma olmayışı da kabızlığa yol açar.
Psikosomatik kabızlığın temel nedeni kalın barsakların iyi çalış-
mamasıdır. Buna spastik kabızlık adı da verilir. Bu tür kabızlıkta ka-
rında ağrı, gerginlik, şişkinlik olabilir. Zaman zaman karın ağrıları
artar.

– Spastik Kolit:

– Spastik Kolit: Kalın bağırsakta bulunan düz kasların hareketlerin-
de azalma ve barsak geçidinin daralması, dışkının sulu kısmının emil-
mesine, dışkının sertleşmesine ve kabızlığa neden olur. Öte yandan
bağırsaktaki düz kasların sürekli kasılması ve barsak hareketlerinin art-
ması, dışkının sulu kısmının emilmesini azaltır.

Stres testi ile şifa bulun!

Dışkı sulanır ve sür-
gün (ishal) olur. Bundan dolayı spastik kolit vakalarında zaman zaman
kabizlık, zaman zaman ishal görülür.

semihbulgur.com

 

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı
Kapalı