Sağlık

Stres ve şeker

Stres şeker hastalığı

Şeker hastalığı, stres ve şeker: İnsülin eksikliğine ya da etkinliğinin azalması-
na bağlı olarak karbonhidrat metabolizmasının bozulması sonucu or-
taya çıkan belirti ve yakınmaların tümüne şeker hastalığı adı verilir.
Belirtileri arasında çok yemek yeme, çok su içme, çok ve sık idrar
çıkarma başta gelir. Hastalar bitkinlik, ağız kuruluğu gibi belirtiler-
den yakınırlar. Bunlara baş ağrısı, baş dönmesi de eklenebilir.

İç salgı bezi hastalıkları,

Şeker hastalığı:

Şişmanlık ve beslenme düzeni, stres ve şeker.

Şeker hastalığı soya çekimle çekinlik (resesif) olarak geçer. Hasta-
lığın genç ve erişkin olmak üzere iki tipi vardır. Erişkinler arasında
genç tipi, gençler arasında erişkin tipi şeker hastalığına rastlanır. Genç
ve erişkin tipi şeker hastalığının ortaya çıkmasında, uzun süren zor-
lanmaların, stresin etkili olduğu gözlenmiştir.

Çalışma stresi!Stres ve yaşananlar!

– Hipertiroidi:

– Hipertiroidi: Tiroid salgısının kandaki düzeyinin artmasıdır. Bu
artma tiroid bezinin bir bölümünün büyümesi ve salgı işlevinin hız-
lanması nedeniyle olduğu gibi, hipofiz önlobundan salgılanan tirot-
ropun kandaki düzeyinin yükselmesi sonucu da görülebilir.

Stres ve cinsellik

Çoğunlukla 20-40 yaşları arasında ve kadınlarda daha sık görülür.
Hipertiroidi durumunda kalp vurum sayısında artma, kalp ritmi-
nin bozulması, ellerde titreme, terleme, iştah artması, ishal, zayıfla-
ma gibi belirtiler ve kaygı, öfke, sıkıntı, tedirginlik, halsizlik gibi ya-
kınmalar vardır.

Stresin anlamı nedir?

Hareket sistemi:

Hareket sistemi: Kas-kemik sistemi bozuklukları ve hastalıkların-
da, benlik gelişmesi sürecinde özsever (narcissistic) dönemdeki an-
ne bağımlılığının ve bastırılmış öfkenin rol oynadığı öne sürülmüş-
tür. Bu hastalıklarda görülen ağrılar ve hareket güçlüğü, bastırılmış
duyguların yarattığı kaygı karşısında ortaya çıkan bir savunma dü-
zeni olarak yorumlanmıştır.

Stres ile savaş.Bastırılan duygular ve stres!

Migren:

Migren: Zaman zaman ortaya çıkan, şiddetli yarım baş ağrısıyla
birlikte çeşitli belirti ve yakınmaların da yer aldığı bir baş ağrısı tipi-
dir. Genel olarak yarım baş ağrısından önce kaygı, sıkıntı, tedirginlik
gibi yakınmalar ortaya çıkar. Bunları görme bozuklukları, görme ala-
ninda lekeler izler.

Stres ve şeker;

Başlangıçtan yaklaşık bir saat sonra baş ağrısı do-
ruğa erişir. Bulantı artar, kusma olur. Baş ağrısı yerleştikten sonra
bitkinlik, ruhsal çöküntü, titreme görülür.

Durumluk kaygı endişe stres!

Genel olarak genç kızlarda ergenlik döneminde başlayan yarım
baş ağrısı nöbetleri ruhsal ve toplumsal zorlanmalarda, streste iç ve dış or-
tamda birdenbire ortaya çıkan değişmelerde artar ve sıklaşır.

semihbulgur.com

 

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı
Kapalı