Sağlık

Stres ve ruhsal depresyon

Stres depresyonu

Ruhsal bir durum olarak stres ve ruhsal depresyon, insan yaşamının bir parçasıdır. Kimi kez bir nedene bağlı olmadan, durup dururken ortaya çıkar.
Kimi kez de yaşamın akışında ortaya çıkan engeller sonunda oluşur.
Depresyon sendromu kilo kaybı, uykusuzluk, dikkati toplamakta
güçlük, intihar olarak kendisini gösterir. Hastalıkta da yine aynı be-
lirtiler söz konusudur.

Bastırılmış cinsel duygular ve depresyon!

Depresyonun iç kaynaklı ve dış kaynaklı. olmak üzere iki tipi vardır.

İç kaynaklı depresyona kalıtımı da içeren biyolojik nedenler, dış
kaynaklı depresyona ise, zararlı toplumsal etkenler yol açar.
Merkezi sinir sisteminde hastalık yapan bütün etkenler aynı zaman-
da ruhsal çöküntüye de neden olabilir. Öte yandan türlü ruhsal has-
talıklar sırasında da ruhsal çöküntü ortaya çıkabilir.

Ruhsal çöküntülerde ortaya çıkan belirti ve yakınmaları şöyle top-
layabiliriz:

– Duygu durumunda elem doğrultusunda yükselmeler olabilir.
Zaman zaman kaygı ve sıkıntının şiddeti artar, hastada taşkınlık ve te-
dirginlik olur.

Mahalle baskısı.Stres ve yaşananalar!Bastırılmış duyguların patlaması!

– Genel olarak dikkat, algı, bellek, düşünce gibi tüm bilişsel işlev-
lerde yavaşlama görülür. Dikkatin bir noktada odaklaşması, algının
keskinliği, belleğin kayıt ve hatırlama işlevleri, düşüncenin toplanması
zorlaşır. Kimi kez belirli bir nedene bağlı olan ve sıklıkla günahkarlık
suçluluk biçiminde düşünce sapmalarına rastlanır.

Bedensel bulgular arasında bitkinlik sık görülür.

Dengeleşimin bozulması sonucu otonom sinir sistemiyle bağ-
lantılı organlara ve sistemlere ilişkin çeşitli belirtiler ve yakınmalar or-
taya çıkar. Bunların arasında ağız kuruluğu, iştahsızlık, zayıflama, ter
leme, uyku bozuklukları başta gelir.

Çalışma stresi!Stres ve yaşananlar!Depresyon!

İştah azalması ve zayıflama dış
kaynaklı depresyonlarda iç kaynaklı depresyona oranla çok hafiftir.

Uyku sorunları,

Uyku bozuklukları genellikle geç ve güç uykuya dalma biçiminde olur.
Bu tip ruhsal çöküntü gösteren hastalar iç kaynaklı depresyon
olan hastaların tersine, sabahları iyi ve rahat uyanırlar. Gün boyu
yakınmaları artar.

Stres ve biz!

Genel olarak bedensel ve otonom sinir sistemine ilişkin belirtile-
rin ön planda olduğu ruhsal çöküntü durumuna “maskeli depresyon” denir. Baş ve beden ağrıları, dolaşım ve sindirim sistemi bozukluklarının etkin olması nedeniyle birçok hastalıkla karışabilir.

Ruhsal ve toplumsal stres ve ruhsal depresyon büyük oranda insanın içinde yaşadığı ortamda başından geçen olaylardan kaynaklanır. Ancak bu olayların hepsi birer zorlama etkeni sayılamaz. Öyle olsaydı, insanın yaşamını sürdürmesi, hiç değilse hastalıksız sürdürmesi olanaksız olurdu.

semihbulgur.com

 

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı
Kapalı