Sağlık

Stres ve ruhsal bozukluklar

Stres ve ruh

Ruhsal, toplumsal nitelikli zararlı etkenin yarattığı zorlama sonucu
ortaya çıkan ve insanın toplumsal uyumunu bozan stres ve ruhsal bozukluklar bedensel zararlar kadar önemlidir.

İş verimini azaltan ruh-
sal tepkiler, uyum bozukluğu grubu içinde toplanmıştır.
Uyum bozukluklarında tanı koyabilmek için şu ölçütler aranır.

Stres testi işte böyle olur!

Uyum bozuklukları,

-saptanabilen, tanınabilen, ruhsal ve toplumsal nitellikli zararlı
bir etkenin bulunması.

– Zararlı etkenle, ortaya çıkan uyum bozukluğu arasında üç dört
aylık bir sürenin bulunması.

Şeker ve stres

-Zorlanmaya karşı alışılagelenden, beklenenden daha fazla ve
uzun süreli tepki verilmesi,

Bastırılmış cinsel duygular!

– Bireyin toplumsal uyumunun ve iş veriminin bozulması.

-Daha önce geçirilen bir ruhsal bozukluğun ya da hastalığın ye-
niden ortaya çıkmaması.

– Zorlanmanın ortadan kalkmasından ya da yeni bir uyum dü-
zeninin sağlanmasından sonra bozukluğun düzelmesi.

Zorlanmaya bağlı uyum bozuklukları şöyle toplanmıştır:

– Ruhsal çöküntünün etkin olduğu duygu durumuyla (mizaç) bir-
likte olanlar.

Kısır döngü stresi!

– Kaygılı duygu durumunun etkin olduğu duygu durumuyla bir-
likte olanlar.

Karmaşık duygulanım ve coşku durumlarıyla birlikte olanlar.

– Ataklarla birlikte olanlar.
Karmaşık duygulanım ve coşku durumu ve atakların iç içe ol-
duğu uyum bozuklukları.

Çalışma ve iş veriminin azaldığı uyum bozuklukları.

İçe kapanmayla birlikte olan uyum bozuklukları.
Temel özelliği olmayan uyum bozuklukları.

Mahalle baskısı.Stres ve yaşananalar!Bastırılmış duyguların patlaması!

Ruhsal ve toplumsal nitelikli zararlı etkenler, kişilik yapısının özel-
likleri ve yatkınlığına göre, korkular, saplantılı ve takıntılı nevrozlar
ve ruhsal çöküntülere yol açabilir.

Stres ve ruhsal bozukluklar, nevroz!

Nevrozların ve ruhsal çöküntülerin ortaya çıkışında, benlik geliş-
mesi süreci içinde geç ağız ve erken dışkıl dönemdeki saplantı ve ta-
kıntıların önemli rolü vardır. Bu dönemlerde ilgi ve sevgi yetersizliği
ve yoksunluğu, ileri yaşlarda başkaları tarafından reddedilme olarak
değerlendirilir. Başkalarına karşı düşmanlık ve saldırganlık duyguları şeklinde ortaya çıkabilir.

semihbulgur.com

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı
Kapalı