Sağlık

Stres ve deri hastalıkları

Stres ve egzama

Kaşındığımızda hissettiğimiz haz aslında bastırılmış duyguların tatmin edilmesi olarak düşünülebilir. Bastırılmış duygularımızı kaşınarak tatmin etmek için vücut bazı deri hastalıkları üretebilir, stres ve deri hastalıkları gibi…

Stres ve deri hastaliklari

– Ekzema:

– Ekzema: Üzerinde saydam bir sıvı içeren keseciklerin yer aldığı,
kabarma ve kızarma gösteren, kaşınan ve yanan, düz ya da girintili
çıkıntılı deri levhalarıdır. Ekzemanın nedenleri arasında, ruhsal zor-
lanmalar, stres ve alerji sayılabilir.

Sedef hastalığı:

Stres ve deri hastalıkları;

Sedef hastalığı: Uzun süren bir deri hastalığıdır. Deri üzerinde
değişik biçimde ve boyda kabarık kırmızı lekeler ve bu lekeleri örten,
saç kepeğine benzer beyaz parçalar hastalığın en önemli belirtileri-
dir.

Stres testi ile şifa bulun!

Deri belirtileri zaman zaman azalır ve kaybolur, zaman zaman ar-
tar. Bu değişmede mevsimlerin ve ruhsal durumun etkili olduğu gö-
rülmüştür. Özellikle birdenbire ortaya çıkan ruhsal zorlanmalar, uzun
süre kaygı durumu, aşırı coşku ve korkular hastalığın ortaya çıkma-
sında rol oynar ya da hastalık belirtilerini artırır.

-Vitiligo:

-Vitiligo: Deride pigment toplanmasının neden olduğu, girintili
çıkıntılı, renksiz ve soluk, küçük ya da büyük deri bölgeleridir. Her yaşta
görülebilir. Nedenleri bilinmeyen bu deri hastalığının ortaya çıkma-
sında ruhsal zorlanmaların rol oynadığı gözlenmiştir.

Saç ve kıl dökülmesi:

Yaşam değişimi ve stres testi!

Saç ve kıl dökülmesi: Saçlı deride ya da sakalda yuvarlak, sınırla-
ri belli, tek ya da çok sayıda beyaz, temiz levhalardır. Saç ve kıl dökül-
mesinde ruhsal zorlanmaların etkili olduğu bilinmektedir.

Dolaşım sistemi:

Dolaşım sistemi: Kalp ve damar hastalıklarının ortaya çıkmasında
da, benlik gelişmesi sürecindeki çatışmaların yarattığı kaygı, korku,
öfke gibi duygulanım durumlarının bastırılmasının rolü vardır. Araş-
tırmacılar, bu tür hastalıkların ortaya çıkmasında, çocukluk çağında
anne ya da babaya aşırı bağımlılığın, onlara karşı duyulan öfkenin ya-
rattığı çatışmanın etkili olduğunu saptamışlardır. Benliğin gelişme sü-
recinde bağımlılığın, bağımlılıktan kurtulmak için gösterilen çabanın
ve bağımlı olunan kişiye duyulan öfkenin yarattığı çatışmanın dola-
şım sistemi hastalıklarına yol açtığı kabul edilmektedir.

Ergenlikte stres!

Çocukluk ve kalp,

Birçok araştırmacı, kalbi besleyen damarların hastalığında özel bir
kişilik yapısının söz konusu olduğu kanısındadır. Dunbar’a göre, bu
tür kişilik yapısı gösterenlerin çocukluk çağlarında takılmalar vardır.
Bunlar çocukluk çağlarında babalarıyla çatışmaya ve yarışmaya dayalı
bir iletişim kurmuşlardır.

Mahalle baskısı.Stres ve yaşananalar!Bastırılmış duyguların patlaması!

Babalarını kıskanır ve ondan korkarlar. Böyle
insanlar ileri yaşlarda da yetke karşısında bu çatışma ve yarışmalarını
sürdürürler. Aşırı çalışır, kendilerini sıkı bir disipline sokarlar. Ancak başarıyla doyuma ulaşamazlar.

semihbulgur.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı
Kapalı