Sağlık

Stres ve cinsel bozukluk

Stres cinsellik

Boşaltım ve üreme sistemi hastalıkları, stres ve cinsel bozukluk: Bu yazıda benlik gelişmesinde dışkıl ve üretken döneme ilişkin saplantı ve takıntıların yarattığı çatış-
malar üzerinde durulmuştur.

Boşaltım ve üreme sistemi hastalıkları,

 

Bastırılmış cinsel duygular!

– Aybaşı Düzensizlikleri:

– Aybaşı Düzensizlikleri: Bu tür düzensizlikler aybaşı kanamaları
başladıktan sonra ortaya çıkar. Adet kanamasının tümüyle kesilmesi, azalması, çoğalması ve sancılı âdet kanamaları biçiminde görülür.
Bu bozuklukların ortaya çıkışında en önemli ruhsal etken zorlan-
madır. Hipotalamus ve hipofizi etkileyen zorlanmalar da ikincil ola-
rak bu tür belirtilere yol açabilir.

Stres testi işte böyle olur!

Asırı zorlanmalar, stres kırk yaşın altında aybaşı kanamalarının kesilme
sine (erken menapoz) neden olduğu gibi, yumurtlamanın kesilme
sine, kısırlığa ve gebelik sırasında düşüklere de neden olabilir.

Cinsel ilişki Bozuklukları:

Stres ve cinsel bozukluk;

Cinsel ilişki Bozuklukları: Zorlanma-yüklenmeye bağlı cinsel ya-
şam bozukluklarına sık rastlanır. Bunları önem ve sıklık sırasına göre
şöyle toplayabiliriz:

– Cinsel istekte Azalma:

– Cinsel istekte Azalma: Cinsel isteğin azalması ya da tümüyle kay-
bolmasıdır. Bu durumda eşlerden biri cinsel ilişkiden kaçar. Hatta kimi
kez cinsel yaklaşım iğrenme ve tiksinme doğurur.

Stres testi ile şifa bulun!

– Cinsel Uyarılmada Alarm:

– Cinsel Uyarılmada Alarm: Erkekte cinsel organın sertleşmemesi.
kadında döl yolu girişini kayganlaştıran salgının olmamasıdır. Bu du-
rum cinsel ilişkiyi olanaksızlaştırır.

Stres ile savaş.Bastırılan duygular ve stres!

– Kadında Doyumun Engellenmesi:

– Kadında Doyumun Engellenmesi: Cinsel ilişki sırasında cinsel
isteğin azalıp sönmesi, döl yolu salgısının birdenbire kesilmesi, erke-
ğin doyuma ulaşmasına karşın kadının doyumsuz kalmasıdır.

– Erkekte Doyumun Engellenmesi:

– Erkekte Doyumun Engellenmesi: Uyarılan erkek organında, bo-
şalma olmadan ve doyuma ulaşmadan sertliğin kaybolmasıdır.

Çalışma stresi!Stres ve yaşananlar!

– Erken Boşalma:

– Erken Boşalma: Erkeklerde sık görülen işlevsel bir bozukluk-
tur. Erkeğin cinsel organı döl yoluna girmeden ya da girdikten he-
men sonra boşalması iki eşte de doyumsuzluğa yol açar.

– Cinsel ilişki Sırasında Hoş Olmayan Duygular:

– Cinsel ilişki Sırasında Hoş Olmayan Duygular: Cinsel ilişki sıra-
sında ya da sonunda, kadın ya da erkek cinsel organlarında ya da bu
organlara yakın bölgelerde ağrı, çekilme, gerilme, yanma gibi hoş
olmayan duyguların ortaya çıkmasıdır.

Stres ve şişmanlık

– Döl yolunda Kasılma:

– Döl yolunda Kasılma: Cinsel ilişki sırasında kadınlarda döl yolu
girişinde bulunan kasların birdenbire kasılması ve cinsel ilişkinin en-
gellenmesidir.

Stres ve biz!
– Tipik Olmayan Cinsel Bozukluklar:

– Tipik Olmayan Cinsel Bozukluklar: Bu sayılanların dışında kalan
ve cinsel ilişkiyi engelleyen tüm bozuklukların toplandığı gruptur ve
cinsel yaşamı olumsuz yönde etkileyen işlevsel nedenler söz konu-
sudur.

semihbulgur.com

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı
Kapalı