Sağlık

Stresin bedensel etkileri, çarpıntı ve stres

Stres ve hastalıklar

Çarpıntı ve stres: İnsanın kalp vuruşlarını algılaması ve bu durumdan kay-
gı, sıkıntı duymasıdır. Çarpıntıdan yakınan insanların çoğunda kalp
vurum sayısı normaldir. Bir bölümünde de kalp vurum sayısı artmış-
tır (taşikardi).

Çarpıntı ve stres:

Stres ile savaş.Bastırılan duygular ve stres!

Stres ve bedensel etkileri,

-Kalp vurum sayısında değişmeler (Aritmiler):

-Kalp vurum sayısında değişmeler (Aritmiler): Aritmi, kalp vurum
sayısında düzensizliktir. En sık görülen ve türlü yakınmalara yol açan
aritmi türü ekstrasistollerdir (kalbin fazladan kasılması). Ekstrasistol-
ler kalp bölgesinde “saat zembereği boşalıyor”, “bir şey dönüyor” gibi
hoş olmayan, kaygı veren bir duygulanım durumuyla anlatılır.

Çalışma stresi!Stres ve yaşananlar!

Ekstrasistoller kaygı, ruhsal zorlanma durumlarında ortaya çıktı-
ğı gibi, fazla alkol, çay, kahve, sigara içildiğinde, aşırı uykusuzluk ve
yorgunlukta da ortaya çıkabilir.

– Kalp vurum sayısının artması (Taşikardi):

– Kalp vurum sayısının artması (Taşikardi): Dinlenme sırasında
kalp vurum sayısının erişkinlerde 90-100’ü, çocuklarda 120’yi, süt ço-
cuklarında 140’ı geçmesine taşikardi denir.

Çalışma stresi!Stres ve yaşananlar!

– Paroksismal Taşikardi:

Kalp vurum sayısının birdenbire artma-
sıdır. Bu artış 140 ile 230 arasında olabilir. Nöbet sırasında çarpıntı,
göğsün sol yanında ve kalp bölgesinde ağırlık ve ağrı, “göğüste çır-
pınan bir kuş'” ya da “zemberek boşalması” gibi bir duygu ortaya
çıkar.

Stres nedenleri!

Paroksismal taşikardi nöbetleri ruhsal zorlanmanın yanı sıra, așı-
rı yorgunluk, uykusuzluk durumu ve fazla alkol, çay, kahve, sigara
içildiğinde de görülmektedir, bu da stres ve bedensel etkileri konusunda bir örnektir.

– Göğüs ağrısı (Angina Pectoris):

– Göğüs ağrısı (Angina Pectoris): Kalbi besleyen koroner damar-
ların daralması sonucu kalbin beslenmesinde ortaya çıkan yetersiz-
liğin ağrılı belirtisidir. 35-50 yaş arasındaki erkeklerde daha sık gö-
rülmektedir. Kalp kasının gereksinimini karşılayacak miktarda kan gel-
mediğinde kalp kasının çalışmasından ortaya çıkan ve kalp kasında
biriken metabolizma artıkları ağrıya yol açar.

Stres ve egzema

– Miyokard Enfarktüsü:

– Miyokard Enfarktüsü: Son yıllarda gittikçe artan ve çoğunluk-
la genç yaştaki erkeklerde görülen miyokard enfarktüsü, koroner da-
marın dallarından birinin tıkanması sonucu ortaya çıkar. Zaman za-
man göğüs ağrıları olan insanlarda görüldüğü gibi, hiçbir yakınma
olmayanlarda da aniden görülebilir.

göğüs ağrısı
Göğüs ağrısı ve kalp

Ara sıra gelen göğüs ağrısından
yakınanlarda ağrıların dinlenme sırasında da olması, sıklaşması, uzun
sürmesi enfarktüsün habercisidir. Enfarktüs çalışma sırasında da
dinlenme ve uyku sırasında da ortaya çıkabilir. Enfarktüsün en önemli
ve temel belirtisi ağrıdır.

semihbulgur.com

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı
Kapalı