Sağlık

Stres ve bastırılmış cinsel duygular

Stres ve hastalıklar

Fizyolojik, ruhsal, stres ve bastırılmış cinsel duygular, toplumsal kaynaklı zararlı etkenlerin organizma-
da meydana getirdiği işlevsel değişmeler, zararlı etkene karşı orga-
nizmanın tepkisine sebep olur. Bu tepkinin ortaya çıkmasında ağsı ya-
pı, beyin kabuğu, diansefal, hipotalamus, limbik sistemdeki işlev de-
dişiklikleri önemli rol oynar.

İşlevsel değişiklikler,

Buralardaki işlevsel değişiklikler bitkisel
sinir sisteminde, iç salgı bezlerinde, bağışıklık sisteminde de işlevsel
değişiklik yapar. işte bu değişikliklerin biri, birkaçı ya da tümü, psiko-
somatik bozuklukların, hastalıkların oluşumundaki fizyolojik temeli
yaratır.

Stres testi işte böyle olur!

Kişilik katmanları, özellikle benlik gelişmesindeki saplantı ve takın-
tılar, bu temel üzerinde değişik organ ve sistemlerde psikosomatik
bozukluk ve hastalıkların görülmesine neden olabilir.

En sık görülen psikosomatik hastalıklar şu alt gruplarda toplanmış-
tir:

• Deri hastalıkları
• Kas-kemik sistemi hastalıkları
• Solunum sistemi hastalıkları
• Dolaşım sistemi, kalp-damar hastalıkları
• Sindirim sistemi, mide-barsak hastalıkları
• Üretim sistemi hastalıkları
• iç salgı bezleri hastalıkları

Stres testi ile şifa bulun!

Stres ve bastırılmış cinsel duygular,

Özellikle ürtiker ve egzamanın ortaya çıkmasın-
da, bastırılmış cinsel dürtüler ve saldırganlık önemli bir etkendir. De-
ri hastalıklarında nesnel belirti olan kızarma ve öznel belirti ya da ya-
kınma olan kaşınma, bastırılmış cinsel dürtülerin ve saldırganlığın ya-
rattığı kaygıya karşı oluşan savunma düzenleriyle açıklanmaktadır.

Utangaçlık, bastırılmış cinsel dürtülerin ve saldırganlığın yarattığı kay-
gıyı azaltmak için insanın başkalarıyla ilişki kurmasını engeller. Kıza-
ran ve utanan insan başkalarıyla iletişim kurmaktan kaçınır. Böylece
cinsel dürtülerinden ve saldırganlıktan kaynaklanan duygu ve düşün-
celerini dışarıya yansıtmaktan kurtulmuş olur.

Stres ile savaş.Bastırılan duygular ve stres!

Stres testi

Kaşınma için de benzer açıklamalar yapılmış, kaşınmanın sağladı-
ğı hazzın deri yoluyla cinsel dürtülerin doyumunu sağladığı kabuledi-
miştir.

Ürtiker (Kurdeşen): Deri üzerinde yerel kabarıklık ve kızarmayla beliren, sürekli kaşınan, küçük ya da büyük levhalardır. Dokulardaki his-
tamin düzeyinin yerel olarak artması sonucu oluşur.

Stres ve biz!

Dokulardaki histamin düzeyinin yerel olarak artmasının nedenle-
ri kesin olarak bilinmemekle birlikte, zorlanmaya bağlı aşırı coşku, kay-
gı ve sıkıntının, besin ve ilaç alerjisinin, enfeksiyonların ürtiker yaptı-
ğı kabul edilmiştir.

Stresi azalttığımızda bir çok hastalıktan korunacağımız çok açıktır.

semihbulgur.com 

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı
Kapalı