Sağlık

Yaşam değişiklikleri ve stres testi

Değişim ve virüs stresi

Yaşamda meydana gelen her değişiklik çeşitli şiddetlerde stres yaratır. Yaşam Değişiklikleri stres testi için birimi derece ölçeğinde, insanın günlük yaşamında değişiklik yaratan ve tüm insanlar için ortak olduğu kabul
edilen 43 yaşam olayı seçilmiştir.

Yaşamın değişmesi,

Son iki yıl içinde olayın ortaya çıktığı zaman “0-6, 7-12, 13-18, 19-24
ay önce” olmak üzere dört zaman birimine ayrılmıştır.

Stres ve yaşananalar!Bastırılmış duyguların patlaması!

-Olayların etkisi ve buna karşı sağlanan uyum 1-100 puan ara-
sında değerlendirilmiştir. Olayların karşısında genellikle bütün insan-
lar için ortak olabilen ortalama etki puanları verilir.

– Olayın ruhsal yaşantıdaki etkisini ya da olaya uyum sağlamak
için harcanan çaba, başka bir deyişle olayın zorlayıcı etkisini 1-100
arasındaki sayılardan biriyle değerlendirilir.

Yaşam değişimi ve stres testi!

– Olayların ruhsal yaşantıda önemli bir uyum çabası gerektirmiş-
se 100, hiç çaba gerektirmemişse 1 puan verilir.

YAŞAM DEĞİŞİKLİKLERİ BİRİMİ,

1. Eşlerden birinin ölümü.
2. Boşanma.
3. Eşlerin ayrı yaşaması.
4. Hapiste yatma.
5. Yakın bir aile bireyinin ölümü.
6. Kişisel zarar görme ya da hastalık.
7. Evlilik.
8. İşten atılma yada işten ayrılması…
9. Evlilikte barışma.
10. Emekliye ayrılma.
11. Aile bireylerinden birinin sağlığında değişme.
12. Gebelik…
13. Cinsel güçlükler.
14. Aileye yeni birinin katılması.
15. İş yerine uyum sağlama.
16. Mali durumda değişiklik..
17. Yakın bir arkadaşın ölümü.
18. Farklı bir göreve atanmak.
19. Eşle olan tartışma sayısında değişiklik.
20. Büyük borca girmek.
21. Borçlanmayla ya da ipotekle karşı karşıya kalmak…

Durumluk kaygı endişe stres!

Korona virüsü,

22.1, Korona virüsü gibi kitlesel global virüs salgını tehditleri!

22. İş yerindeki sorumlulukta değişiklik.
23. Çocuklardan birinin evden ayrılması.
24. Eşin ailesiyle sorunlar…
25. Olağanüstü kişisel başarı.
26. Eşin işe başlaması
27. Okula başlamak ya da bitirmek…
28. Yaşam koşullarında değişiklik.
29. Kişisel alışkanlıkların değiştirilmesi.
30. Amirlerle sorun-çatışma.
31. Çalışma saatlerinde ya da koşullarında değişiklik,
32. Konut değişikliği.
33. Okul değişikliği.
34. Dinlenme alışkanlıklarında (boş zamanların değerlendirilmesi,
eğlence vb.) değişiklik.
35. Dinsel etkinliklerde değişiklik.
36. Sosyal etkinliklerde değişiklik…
37. Çok büyük olmayan ipotek ya da borç.
38. Uyku alışkanlıklarında değişiklik.
39. Ailenin bir araya gelme sayısında değişiklik.
40. Yemek yeme alışkanlıklarında değişiklik.
41. Tatile çıkma.
42. Yılbaşı, bayram.
43. Küçük yasa dışı işler yapma.

Stres ve yaşananlar

Stres ve yaşananalar!Bastırılmış duyguların patlaması!

 

Stres ve zorlanma testi ve hesaplama,

Ölçekte işaretlediğiniz puanları yeniden gözden geçirin.
Yaşam değişikliği birimi dereceli ölçeğindeki bütün puanları top-
layın.

Toplam puanı ay olarak birim zamana bölün,
Örneğin, toplam puan 3000, birim zaman da 30’sa, sonuç 300 pu-
andır.

Bastırılan duygular ve stres!

0-149: Yaşam olayları zorlanma yaratmamıştır.
150-199: Düşük derecede zorlanma
200-299: Orta derecede zorlanma
300’den yukarı: Çok önemli zorlanma altındasınız.

semihbulgur.com

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı
Kapalı