Sağlık

Stres kaynaklı hastalıklar

Stres ve hastalar

Bronşial Astım: Çocukluk ve gençlik çağında başlayan, neden-
leri arasında kalıtımla gelen yatkınlık, alerji ve enfeksiyonun da yer
aldığı stres kaynaklı hastalıklar için bir örnektir. Hasta soluk alıp verirken zorlanır.

Bronşial Astım:

Stres testi işte böyle olur!

Solunum güçlüğü birdenbire başlayan nöbetlerle şiddetlenir. Bu sırada sürekli ok
sürük ve göğüste şişkinlik, ağırlık, baskı, sıkışma vardır.
Astımlı olanlarda sıkça görülen, anneye aşırı bağımlılığı bir hasta
şöyle dile getiriyor: “Eşimin annem gibi olmasını değil an
nem olmasını, bana çocuğu gibi bakıp, özen göstermesini, beni des-
teklemesini istiyorum.”

Sindirim sistemi:

Sindirim sistemi: Mide ve bağırsaklarda ortaya çıkan psikosoma-
tik bozukluk ve hastalıklarda benlik gelişmesinde ağız ve dışkıl dö-
neme ilişkin saplantı ve takıntıların önemli rolü olduğu bilinmekte-
dir. Alexander’e göre, bu tür hastalık belirtisi gösterenler bağımlı,
edilgin, benlik çatışması içinde olan insanlardır. Bağımlı olunan kişi-
den, nesneden kopmak onlarda çatışma yaratır.Başta bir deyişle, bu
insanlar sürekli bağımlılık-bağımsızlık çatışmasını yaşarlar. Bağımlı ol-
dukları, alıştıkları nesneleri tutmak ya da vermek yoluyla kaygıdan
kurtulma yollarını araştırırlar. Böylece mide-bağırsak yakınmaları or-
taya çıkar.

Stres testi ile şifa bulun!

İştahın Kesilmesi;

İştahın Kesilmesi – Yemek Yememe (Anorexia) ve Aşırı Yeme
(Boulemia): İştahsızlık birçok bedensel ve ruhsal hastalığın ilk ve te-
mel belirtilerindendir. Bedensel olanlar arasında karaciğer, mide-
bağırsak hastalıkları ilk sırada yer alır. Ruhsal hastalıkların başında da
türlü nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan ruhsal çöküntüler bulunur.

Stres ve tansiyon

Stres kaynaklı hastalıklar,

İleri derecede iştahsızlık, yemek yememe ya da yemek yenmesi-
ne karşın ileri derecede zayıflama, daha çok ruhsal, toplumsal zor-
lanmalara bağlı bir hastalıktır. Çoğunlukla genç kızlarda ve kadınlar-
da ortaya çıkar. Erkeklerde çok ender görülür. İştahsızlık, zayıflama
ve aybaşı kanamalarının kesilmesi, hastalığın ilk ve en önemli belir-
tileri arasındadır.

Stres çatışmalar!

Aileyle, özellikle anneyle olan çatışmalar, çevreyle ilişkilerde ak-
sama, kilo alma korkusu, zayıf görünme isteği, saplantılı ve takıntılı
kişilik yapısı, zayıflık modası, hastalığı ortaya çıkan etkenler arasın-
dadır. Beyindeki açlık merkezinin ketlenmesi sonucu açlık, duygu-
sunun ortadan kalkması. hipofiz bezinin salgıladığı folikül uyarınca
hormonunun ve böbrek üstü bezinin kabuğundan salgılanan hor-
monların eksikliği de hastalık nedeni olarak bulunmuştur.

semihbulgur.com

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı
Kapalı