Sağlık

Stres ile otomatik savaş

Stres ve etkileri

Zararlı etkenler sebebiyle stres ile savaş, organizmanın belirli sistemlerinde ve işlevlerinde değişikliklere yol açar. Bu değişikliklerin farklı evreleri de, çeşitli belirtilerin, yakınmaların ortaya çıkmasında rol oynar.

Mahalle baskısı.Stres ve yaşananalar!Bastırılmış duyguların patlaması!

zararlı etkenlerin neden olduğu zorlanmaya karşı organizmanın
tepkisine “genel uyum belirtileri” dendiğini söylemiştim. Genel uyum
belirtileri, zararlı etkenlerin organizmayı zorladığı, organizmanın be-
densel ve ruhsal tehdit ve tehlike karşısında bulunduğu zaman or-
taya çıkar.

Stres ve biz!

Tehlike, direnç, çöküntü adını alan ve birbirini izleyen üç
ayrı evreyi içerir.

Savaşma ve kaçma,

• Organizma zararlı etkeni değerlendirirken, savaşma ya da kaç-
ma kararı alırken, eskiden kazandığı, öğrendiği davranış kalıplarını
kullanır. Bunlarla ya alışıla gelen, mekanik biçimde davranır ya da yeni
kalıplar bulur. Böylece bir dizi bedensel ve ruhsal işlev harekete ge-
çer. Bunlara bağlı belirtiler ve yakınmalar ortaya çıkar.
Organizma zorlanmayla savaşmaya karar verirse, önce bilinç du-
rumundaki haberdarlık ve uyanıklık artar. Durumluk kaygı düzeyi yük-
selir. Sampatik sinir sistemin çalışması etkinlik kazanır. Bu değişme-
ler doğrudan doğruya ve dolaylı olarak kandaki adrenalin düzeyini
yükseltir. Sonuçta ortaya çıkan belirtiler de organizmayı savaşa ha-
zırlar. Bunları şöyle toplayabiliriz.

Çalışma stresi!Stres ve yaşananlar!

Stres ile otomatik savaş,

 

Beden stres ile karşılaştığında yaradılıştan gelen otomatik kalkanlarını açar;

• Kalp vurum sayısının artması, başta merkezi sinir sistemi olmak
üzere bütün organlara ve sistemlere daha çok kan gitmesini, oksi-
jen taşınmasını sağlar. Böylece organlar ve sistemler daha çok ve da-
ha verimli çalışmış olur.

Gençlerde stres

• Kan basıncının yükselmesi ve solunum sayısının artması da ay-
nı amaca hizmet eder.

Tansiyonu zıplatan zımbırtılar

• Kas geriliminin artması, savaşmak için gerekli olan bedensel gü-
cũn odaklaşmasına yarar.

• Göz bebeklerinin büyümesi algının kolaylaşmasına, zararlı etke-
nin daha doğru ve iyi tanınmasına yardımcı olur.Depolanmış şeker ve yağın kana geçmesi, savaşmak için gerek-
Ii olan enerjinin ham maddesini sağlar.

• Kanı pıhtılaştıran mekanizmaların işlerlik kazanması, savaşma
sırasındaki olası yaralanmalara ve kan kaybına karşı organizmayı ön-
ceden koruma altına alır.

semihbulgur.com

 

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı
Kapalı