Sağlık

Stres zorlanmayla baş etmek

Stres tedavisi

Zorlanmayı azaltmak ya da ortadan kal-
dırmak için insanın yeni davranış kalıpları kazanması, öğrenmesi ve
bunları benimsemesi gereklidir. Başka bir deyişle, insan stres ile baş etmek için zorlanmayla savaşacak davranış kalıplarını kaza-
nıp, öğrenmeli, benimseyip kullanmalıdır.

Stres zorlanma için tedavi,

Stres ile baş etmek amacıyla
aşağıdaki durumlarda, bu durumlara uygun davranış kalıplarının,
önerilerin göz önünde bulundurulmasında yarar görülür.

Kendini bil stresi yen

Etkileşimcilik, insanın kişilik yapısıyla zorlanma yaratan doğal top-
lumsal kaynaklı zararlı etkenler arasında sürekli iletişim, etkileşim ve
geri iletişim olduğu görüşünü getirmiştir.

Bu görüş, zorlanma du-
rumlarında insanın kendisini ve zararlı etkenleri değerlendirmesi ge-
reğini ortaya koyar. Bu değerlendirmeyi içtenlikle yapan insan zor-
lanma yaratan çoğu durumlarda ilk eksik hatalı davranışın kendisin-
den kaynaklandığını görecektir.

Stres ile baş etme!

Önce kendinde ara!

Aceleci ve teļaşlı olduğu içi çalışma-
sında, işinde, ödevinde çok hata yapan bu nedenle öğretmenleri ta-
rafından sürekli eleştirilen öğrencinin, amirleri, üstleri tarafından sü-
rekli kınanan memurun endişe ve kaygı düzeyi yükselir.

Bu durum
başarıyı azaltır. Başarının azalması eleştiri ve kınamaları artırır. Eleş-
tiri ve kınamalar arttıkça öğrencinin, memurun güven duygusu sar-
sılır.

Yaşam değişimi ve stres testi!

Güvensizlik başkalarıyla olan ilişkileri de olumsuz biçimde etki-
ler. Bu durum sürüp gider. Böylece aceleci ve telaşlı insan ruhsal kay-
naklı zararlı etkenlerin etkisi altında toplumsal kaynaklı zararlı etken-
ler yaratmış olur.

Sorunun kaynağının belirlenmesi,

Bu durumda çözüm, önce insanın acelecilikten, te-
laştan kurtulma yollarını, yöntemlerini arayıp bulması, zamanını doğ-
ru düzenli, planlı, programlı, verimli biçimde kullanmayı öğrenme
sidir.

Kendini yenile stresi yen

Matematik denklemlerini çözemeyen, ev ödevlerini yapamayan
oğrenci, kendisini bir-iki gün denklem çözmenin sıkıntısından, ödev
yapmanın üzüntüsünden kurtarır.

Mahalle baskısı.Stres ve yaşananalar!Bastırılmış duyguların patlaması!

Evin günlük işini yapmayan, bulaşığı, çamaşırı, temizliği bir yana
bırakan ev kadını bir-iki gün yorgunluktan kurtulur.

İş yerine gelen belgeleri deftere işlemeyen, bunların gerektirdiği
işlemi yapmayan memur ya da amir bir-iki gün rahat edip çene
çalar.

Ancak, çözülecek denklemler, yapılacak ödevler biriktikçe, bulaşık yığılıp evi pislik götürünce, belgeler karışıp işlemler aksadıkça, öğrencinin, ev hanımının, memurun amirin sıkıntısı da gittikçe artar.

semihbulgur.com

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı
Kapalı