Sağlık

Stres için tedavi yolları

Stresi azaltma

Bir stres resmi çizersek; çözülecek denklemler, yapılacak ödevler biriktikçe, bulaşık yığılıp evi pislik götürünce, belgeler karışıp işlemler aksadıkça, öğrencinin, ev hanımının, memurun amirin sıkıntısı da gittikçe artar.Bunları yapıp yetiştirme telașı başlar. Stres için tedavi yolları işte bu yaşananlardan sonra aranmaya başlar.

Bu durum toplumsal kay-
naklı bir dizi zorlanmalara yol açar. Oysa işin, ödevin zamanında ya-
pılması insanı olası zorlamalardan kurtarırdı.

Stres ile baş etme!

Aşırı öz güven,

Kimi insan bedensel ve ruhsal gücüne aşırı güven duyar. Olayla-
ra yaklaşım, hesapsız, kitapsız, plansız, programsız “Bana bir şey ol-
maz”, “Ben her türlü sorunun üstesinden gelirim” biçiminde olur.

Bu yaklaşım biçimiyle soğuk havada paltosuz sokağa çıkıp üşütüp has-
talanır. Bilmediği bir işe para yatırıp batar.

Bana bir şey olamaz,

Karşılaşılan engellerin aşılmasında, sorunların çözülmesinde ço-
ğu kez “Başaramam”, “Beceremem”, “Yapamam” sözcükleriyle zor-
layıcı durumdan kaçıp ister çoğu insan.

Kendini bil stresi yen

Oysa engellere, sorunlara bu
yaklaşım biçimi yeni engeller, sorunlar yaratır. Aşılmayan engellerin,
çözülmeyen sorunların birikimine yol açar. Bu birikim zorlanmanın
şiddetini artırır. Sürecini uzatır.

Güç içinde,

İlk bakışta toplumsal kaynaklı zararlı etken olarak değerlendiri-
len bu durumlarda gerçek zararlı etken kişilik yapısından kaynaklan-
maktadır. Bu nedenle, kişilik özelliklerinizle toplumsal kaynaklı za-
rarlı etkenler yaratmayın.

Stres için tedavi yolları;

Günlük yaşantıda çoğumuzun en çok işittiği, ya da söylediği cüm-
leler şunlardır: “Elimizde değil sinirleniyorum”, “Sinirlenince ne söy-
lediğimi, ne yaptığımı bilemiyorum”, “Sinirlenince çok kırıcı oluyo-
rum”, “Söylediklerimden, yaptıklarımdan pişman oluyorum, utanı-
yorum.”

Mahalle baskısı.Stres ve yaşananalar!Bastırılmış duyguların patlaması!

Gerçekten insanın sinirlenmesi, sinirlenince ne söylediğini, yap-
tığını bilmemesi, sonra da pişman olup utanması elinde olmayan,
bilincinin, düşüncesinin, iradesinin dışında ortaya çıkan bir durum
mudur?

Duygu ve düşünceler,

Daha önce de belirttiğimiz gibi insanın duyguları ve düşünceleri,
birbirinden ayrı ve bağımsız değildir. Duygular düşünceleri, düşün-
celer duyguları etkiler. Böylece bir birleşme, bütünleşme ortaya çı-
kar.

Stresle baş etme

Durumluk kaygı endişe stres!
Stres için tedavi yolları,
 • Duygularınızı düşüncelerinizle birleştirmeye, bütünleştirmeye ça-
  lışın.
 • Kaygınıza, endişenize, sıkıntınıza, öfkenize düşünce düzeyinde
  açıklamalar, yorumlar yapın.
 • Bu tür duygulanım durumlarının han-
  gi koşullar altında, hangi ortamlarda ortaya çıktığını saptayın.
 • Elden geldiğince bu koşullardan, benzer ortamlardan kaçmayı, bu durumdan uzaklaşmayı bir davranış biçimi olarak benimseyin.
 • Zorunlu olarak sizi endişelendiren, kaygıya düşüren, sinirlendiren, kızdıran, öfkelendiren durumlarla karşılaşırsanız durumu düşünce süreci içinde değerlendirin.

semihbulgur.com

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı
Kapalı