Sağlık

Şeker hastalığının bize verdiği zararlar

Şekerin zararları

Şeker hastalığının bize verdiği zararlar konusunda en başta damar ve sinir sistemi komplikasyonları gelir.

Şeker hastalığı özellikle küçük çaplı damarlarda özel bozuklukla-
ra yol açar. Bunları damar sertliği denen hastalıkla karıştırmamak ge-
rekir. Damar sertliği (arteryoskleroz) şeker hastalığında çok sık gö-
rülür. Fakat diabetin damar komplikasyonu ile damar sertliği farklı
tipte damar hastalıklarıdır.

Damar sertliği değil,

Mesela diabetin göz dibinde yaptığı ka-
namalar, sızıntılar ve yol açtığı diabetik retinopati, diabete özel bir
damar hastalığıdır. Aynı şekilde, diabetin böbreklerde yaptığı has-
talık ve yol açtığı üremi (böbrek yetmezliği) diabete özel bir damar
hastalığıdır.

Diabetin süregen komplikasyonlarından bir başkası da “diabetik
nöropati” yani diabet sebepli sinir hastalığıdır. Bunu ruhsal sebepli
sinir hastalığı ile karıştırmamak gerekir. Vücudun dış yüzeyinde duy-
ma bozuklukları, karıncalanma ve yanma hissi, refleks gecikmeleri,
mesanenin (idrar torbası) tam boşalmaması gibi durumlara yol açar.

Şeker tedavisi ve ayak bakımı

Uzun ylıllardan beri şeker hastası olan bir şahsın, ayağını sıcak suya
sokarken veya yatağına kızgın tuğla, termofor gibi ısıtıcılar alırken
çok dikkatli olması gerekir. Çünkü şeker hastalığında duyu bozukluk-
ları olduğundan, kendisine ılık gelen bir su, aslında yakıcı Sıcaklıkta
olabilir.

His kayıpları,

Sıcak su veya kızgın tuğla yüzünden bacağını kaybeden dia-
betikler gördüğümüzden, bunun üzerinde önemle duruyoruz.
Şeker hastalarının ayakları da çok dikkat edilmesi gereken vücut
bölgelerinden biridir.

Tırnak keserken yaralamak, ayakkabı vurması
gibi basit görünen bir sebep, eskimiş şeker hastalığında ayakta çok
tehlikeli yara ve kangrenlere yol açabilir. Şeker hastalarının her gün
ayaklarından haberli olmaları, kendi ayaklarını çok uzakta, temizliği
ve sağlığı ile uğraşılması imkânsız uzak bölgeler gibi görmemeleri
gerekir.

Şeker hastalığının bize verdiği zararlar,

Ayak bakımı çok önemli,

Ayak yaraları veya kangrenleri ayrıca çok sigara içmenin yol aç-
tığı bir tür damar tıkanması hastalığı ile de bir araya gelebilir. Bu ba-
kımdan şeker hastaları sigaradan mümkün olduğu kadar kaçınmalı-
dırlar.

Şeker akış şeması

ŞİŞMANLIK,

Şişmanlık hem sebep hem de sonuç olabilir. Konusu kapsamı oldukça geniş ve karmaşık bir konu-
dur. Şişmanlığın temel sebebi, vücudun  enerji depolaması, yani ısı enerjisinin gere-
ğinden fazlasının yağ şeklinde vücutta tutulması sonuncu  meydana gelir. Çok detaylı bir konu olduğundan şimdilik bu kadar yeterli.

semihbulgur.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı
Kapalı