Sağlık

İktidarsızlıkta Tedavi ve Mutluluk Çubuğu

Cinsel sağlık tedavi, mutluluk çubuğu

İktidarsızlıkta tedaviyi ilaç tedavisi (medikal tedavi) ve cerrahi tedavi
olarak iki grup ta toplayabiliriz. İktidarsızlık tedavisi ve Mutluluk Çubuğu son günlerde oldukça popüler olmuştur.

Ancak bu noktada hemen vurgulamak
gerekir ki, ilaç tedavisinden alınan sonuçlar istenilen düzeyde
değildir.

iktidarsızlık yakınması olan bir hastanın tedavisinde öncelikle,
iktidarsızlık nedenleri arasında gösterilen, aşağıdaki bazı ilaçların kullanımı hasta
açısından hayati bir sakınca yoksa bırakılmalıdır.

En azından söz konusu ilaçların muadili başka ilaçlar kullanılmaya başlanmalıdır.

Kötü ilaçları bırak,

Prolaktin hormonunun kan düzeyinin yüksek veya testesterone
adını verdiğimiz erkeklik hormonunun kan düzeyinin düşük olmasının
bazı olgularda iktidarsızlığa yol açtığının saptanmasından sonra,
söz konusu dengesizliklerin ilaçlarla düzeltilmesi yoluna gidilmektedir.

Vitamin yetersizliği, bazı nörolojik hastalıklar veya kanser nedeni
ile kemoterapik ilaç kullanan hastalarda ortaya çıkan iktidarsızlık
genellikle geçici olmakta ve vitamin eksikliği giderildikten veya kemo-
terapatik ilaç kesildikten sonra hastanın cinsel gücü geri gelmektedir.

Bunun yanı sıra üremik olan hastalarda çinko tedavisinden de
olumlu sonuç alınmaktadır.

Mutluluk Çubuğu

Erkek olmak zor,

İktidarsızlık ve Mutluluk Çubuğu;

Diabet ve buna bağlı organik kökenli iktidarsızlık saptanan hastada,
ana hastalığın yani diabetin yaptığı damarsal ve sinirsel lezyonların
derecesi ve bunların ne kadarının penisin sertleşmesini etkilediği
önemlidir.

Ancak cerrahi bir girişim yapmadan önce, diabeti olduğu saptanan bir hasta daha önceden hiçbir tedavi görmemişse,
kan şekeri düzeyi normale indirilir ve hasta bir müddet de böyle
izlenir. Buna rağmen hastanın cinsel gücü yerine gelmezse, o zaman
diğer testlerin de yardımıyla daha detaylı bir tanı konur ve cerrahi
girişim uygulanır.

Mutluluk çubuğu,

Omurilik yaralanmaları ve nedenler bölümünde bahsettiğimiz
belli cerrahi girişimler sonrası iktidarsızlık yakınması olan hastalarda zaman
zaman kavarnöz cisimlere enjeksiyonla olumlu
sonuç alınmaktadır.

İktidara gelmek için

Bu gibi durumlarda, hastaya kendi kendine pap-
averine yapması öğretilir. Ancak hemen vurgulanması gereken bir
nokta da, hastanın bu tekniği ve doğabilecek komplikasyonları çok
iyi kavraması gerektiğidir.

Fazla sertlik iyi değildir,

Peniste aşırı ve uzun süren sertleşme olduğu
takdirde hastanın hemen hekime başvurması gerekmektedir.
Son zamanlarda ülkemizde de giderek güncellik kazanan penil
protezler ise ana ilke olarak kavernöz cisimlerin içine konan silikon
tüplerden ibarettir ve birkaç çeşidi vardır.

1950’lerde peniste sertlik
sağlamak için penis içine sentetik materyalden oluşan cisimler
konmasından sonra, bugün kullandığımız anlamdaki protezler 1970′
lerin sonlarında bulunmuştur.

Temel olarak üç ayrı tip protez vardır, Malleable adı verilen en
basit olan protez, hasta tarafından elle ayarlanmaktadır. Pro-
tezin yarı elastiki olması, hastanın temas için penise eliyle istediği
açıyı verebilmesini sağlar.

Ancak bu tip protezde, penis sürekli olarak
yarı sert durumdadır ve normal zamanlarda, giysilerin rahat olabilmesi
için göbeğe doğru yatırılması gerekmektedir.

Şişirilen mutluluk çubuğu,

Inflatable (şişirilebilen) adı verilen protez ise bir önceki modele
göre daha fazla sertlik vermesi ve normal zamanlarda sert kalması
nedeni ile tercih edilmektedir. Bu tip protezlerde, protezin
arkasında içi sıvı dolu bir rezervuar vardır, penisin başının altına
basmakla rezervuardaki su pro tezin içine dolar ve penis sertleşir.

Mutluluk çubuğu ve tedavi!

Dik durmak önemli,

Penisi normal durumuna getirmek için şişirme düğmesinin he
men altındaki söndürme (deflation) düğmesini sıkmak gerekmekte
dir.

Bu tip protezlerle  % 95 oranında başarılı olunmaktadır.
Diğer tip protezlerde ise rezervuar mesanenin önüne, bu rezer-
vuardaki suyu pompalayacak sprey testislerin yanına konmaktadır.

Hasta tarafından kullanımının diğer iki tipe nazaran daha
rahat olması ve normal zamanlarda penisin yumuşak olması bu tip pro- tezin avantajlarındandır.

İktidardan düşme

En son çare,

Bu protez kullanımı ile de % 95 oranında
başarılı sonuç alınmaktadır.
Protez haricinde diğer cerrahi yöntemler arasında mikro cerrahì
tekniğinin kullanımının giderek artması, damarsal kökenli iktidar-
sızlık olgularında damar onarımı ameliyatlarını doğurmuştur.

Ancak bu girişim için, hastanın iktidarsızlığının damarsal kökenli olacağının
tanı bölümünde bahsettiğimiz yöntemlerle kesin olarak saptanmış
olması ve ameliyat öncesinde hasta seçiminin çok dikkatli yapılması
gerekmektedir. Hasta iyi seçilmediyse bu oran bu tip ameliyatlar sonrasında başarı oranı % 50’lere düşebilmektedir.

semihbulgur.com

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı
Kapalı