Sağlık

Virüslerin yakın tarihi Korona nasıl biter?

Korona virüs salgını nasıl bitebilir?

Virüslerin yakın tarihi Korona nasıl biter? Bu sorunun cevabı belkide sürekli tekerrür eden yakın tarihte saklı!

Koronavirüs salgını
nasıl bitebilir?

Daha önceki salgınlarda ol-
duğu gibi COVID-19 sal-
gını da zaman içinde sona ere-
cek. Nasıl mı? SARS-COV-2 virü-
sünün Çin, Wuhan’da canlı hay-
van pazarında ortaya çıkması-
nın üzerinden henüz birkaç ay
geçti. Virüs bu kadar kısa süre-
de sınırları atlayarak dünyada
120’yi aşkın ülkede 130 binin
üzerinde insana bulaştı; 5 bine
yakın kişi yaşamını yitirdi. Peki
bu hikâye nasıl sonuçlanacak?

Ölümcül virüs salgınlarının yakın tarihi ve Korona

Uzmanlar hastalığın yeterli
miktarda kişinin bağışıklık ka-
zanmasıyla inişe geçeceğini söy-
lüyor. Bağışıklık ya aşı yoluyla
ya da enfeksiyon yoluyla kaza-
nılabilir. Bir diğer olasılık da vi-
rüsün yayılmaya devam etmesi
ve zaman içinde yaygın bir so-
lunum yolları virüsü haline dö-
nüşmesi.

Bilim insanları dünyanın dört
bir yanında aşı geliştirmek için
canla başla çabalıyor. Ancak aşı-
nin piyasaya hemen çıkması
mümkün değil. En az 18 ile 24 aylık bir süre gerekiyor.

Korona virüsü ile amansız mücadele!

Eski salgınlar nasıl bitti?

İspanyol gribi
1918
tam 500 milyon
kişiyi enfekte etmişti. Çoğu as-
kerdi ve I. Dünya Savaşı’nda
birbirlerine yakın cepheler-
de çarpışıyorlardı. Savaş sona
erip insanlar dağılınca salgın
hız kesti. Ama gribin son bul-
masInın nedeni, hayatta kalan-
ların bağışıklık kazanmış ol-
ması ve virüsün ilk baştaki ka-
dar rahat insandan insana sıç-
rayamamasıydı.

Korona virüsüne karşı savaş!

Virüs bir in-
sanla temasa geçtiğinde o in-
sanı enfekte edemiyorsa bula-
şı zinciri kopar.

Korona hakkında yanlış bilinenler!

Virüslerin yakın tarihi Korona nasıl biter?

SARS Ne yaptı?

2002’de Çin’de hayvanlar-
dan insanlara geçen SARS
virüsü 26 ülkeye yayıldı.
Kanada’ya sıçradığında hasta-
lIğın tüm Kuzey Amerika’ya
yayılacağından kaygı duyulu-
yordu. Ne var ki salgın, hızı
azalarak sona erdi. Bunun ne-
denlerinden biri, kısmen iyi
bir kamu sağlığı koruma po-
litikasının uygulanması, kıs-
men de SARS’ın random ola-
rak mutasyon geçirmesi idi.
Bu şekilde hastalığın şiddeti
arttı, fakat insanlara bulaşması zorlaştı.

Korona virisünün ticarete etkileri!

Yeni koronavirüs
mutasyona uğrayabilir mi?

Diğer virüsler gibi mutasyo-
na uğrayabilir. Bir grup Çin-
li bilim insanı COVID-19’a yaka-
lanan 103 hastadan alınan ör-
neklerle koronavirüs genomu-
nu inceledi. Genomlarında farklı-
lık buldular ve Tip L ve Tip S ola-
rak iki ayrı kategoride sınıflandır-
dılar. L Tip daha saldırgan ve in-
celenen virüs örneklerinin yüzde
70’ini oluşturuyor. Ve sevindiri-
ci haber, yapılan incelemeler Tip
L’nin giderek azaldığını gösteri-
yor.

Bunun nedeni karantina tar-
zı alınan önlemler. Bugün ortada
dolaşan yeni koronavirüs ağırlık-
li olarak daha ılımlı seyreden Tip
S.

Koronadan bizi Rabbim korusun!

Ancak Yale Üniversitesi Halk
Sağlığı’ndan epidemolog Nathan
Grubaugh bunun tam doğru oldu-
gunu söyleyemeyeceğimizi ısrarla
belirtiyor.

Çünkü hem incelenen
kan örneklerin sayısı çok çok az hem
de virüsün nasıl evrime uğradı-
ğı belirlemek için çok daha fazla
araştırma yapılması gerekiyor.

semihbulgur.com

 

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı
Kapalı