Sağlık

Kendini bil stresi yen

Kendini bilmek

Ruh sağlığının temeli “kendini bil” ilkesine dayanır. Bu neden-
le zaman zaman benliğinizle iletişim kurun. Endişe, kaygı, kızgınlık,
korku gibi size elem veren duygulanım durumlarının nedenlerini
araştırın. Bu durumların sizden kaynaklanan nedenleri varsa gider-
meye çalışın. Başkalarından kaynaklanan nedenlerine gerçekçi çö-
zümler arayın. Yani işin özeti kendini bil stresi yen.

Kendini bil,

• Benliğinizi tanıdıkça doğru ve iyi bulduğunuz yönlerinizi geliş-
tirmek, eksik, hatalı, kötü yanlarınızı denetleyebilmek için çaba har-
cayın.

• Yaşınız ne olursa olsun başkalarıyla iletişim kurmanın gerekli
olduğunu unutmayın. Başkalarıyla ilgi, sevgi ve hoşgörüye dayanan
iletişimin ruh sağlığınızın ön koşulu olduğunu kabul edin.

Kısır döngü stresi!

• İletişim sırasında belirli ölçü ve sınır içinde sürekli olarak eş du-
yum kurmaya, kendinizi başkalarının yerine koyarak duyup düşün-
meye çalışın.

İnsanlarla konuşun!

• Aile içinde, arkadaşlar arasında, çalışma sırasında, oyunda, eğ-
lencede, özetle değişik kişilerin ve koşulların bulunduğu ortamlara
uyum sağlayacak esnekliği, özveriyi gösterin.

• Başkalarından gelen önerilere her zaman açık olun. Ancak son
kararı daima siz verin.

Stres testi ile şifa bulun!

• Kendinize güvenin; kendinizde eksik, yetersiz, hatalı ve kötü
gördüğünüz yanların başkalarında da bulunduğunu düşünün,

Sorumluluk ve özgürlük dengesi iyi kurulmalı,

• Ailede, okulda, iş yerinde, özetle içinde bulunduğunuz her or-
tamda rol ve yer alın. Sorumluluk yüklenin.

Stres ve hareket

• sorumluluk, özgürlük ve özerklik sınırlarınızı iyi belirtin. Ağır
sorumlulukların baskısı altında ezilmeyin ama bunun yanında kendinizi alabildiğine öz-
gür ve özerk görmeyin.

Yeni başlangıçları heyecanla karşılayın,

• Engeller karşısında başarısız, sorunlar karşısında çaresiz kalırsa-
nız ezilmeyin, bıkmayın, yılmayın. Yeni çözümler, yeni yolar arayın.

• Başarısızlıklarınızdan, hatalarınızdan ders alın. Bunları tarafsız
bir gözle değerlendirin. Nedenlerini başkalarında aramadan önce
kendinizde arayın. Bulduğunuz nedenler varsa bir daha onları yap-
mamaya çalışın.

Kendini bil stresi yen

• Günlük çalışma, iş ve uğraşınız dışında kalan zamanınızı kişiliği-
nizi geliştirecek, güçlendirecek, güven duygusunu pekiştirecek, çev-
reye ve topluma olumlu katkısı olacak biçimde değerlendirin.

• Sürekli olarak kendinizi yenilemeye çalışın.

Stresi yenmek için öneriler;

• Fiziki çalışma yapacaksanız bunları koşu ve yürüyüşle birleşti-
rin.

• Fiziki çalışmalar arasında omuzdan kol çevirme, gövdeyi sağa
sola çevirme, oturur durumda gövdeyi öne arkaya esnetme, dizi göğ-
se çekme, baldır kaslarını esnetme gibi temel hareketlere yer verin.

Stresten korunma!Stres testi işte böyle olur!

 

semihbulgur.com

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı
Kapalı