Sağlık

Çocuk ve gençlerde stres

Gençlik stresi

Çocuk ve gençlerde stres, çocuk ve genç toplumsallaşma sürecinde içinde yaşadığı kültü-
rün, gelenek, görenek, din, eğitim, hukuk düzeni gibi temel toplum-
sal kurumlarından gelen kimi davranış kalıbını benimser. Bu kalıplar
insanın yaşamında bireysel ilkeleri, kuralları, idealleri, inançları
oluşturur.

Çalışma stresi!

Kuşak çatışması,

Özellikle gençler benimsedikleri ilke ve ideallerine sıkı sıkıya bağ-
lıdırlar. Bunlardan ödün vermek istemezler. Esneklik göstermez,
uyum sağlamak için çaba harcamazlar. Ancak ideallerle içinde yaşa-
nılan toplumun gerçeği arasında uyumsuzluk oldukça çatışma orta-
ya çıkar. Bu da çocuk ve gençlerde stres yaratır.

Öte yandan, insan benimsediği kimi ilke ve kuralın geçer-
sizliğini, peşinden koştuğu idealin değersizliğini gördükçe çatışma-
ya düşer.

Durumluk kaygı endişe stres!

Dürüst olmayı, yalan söylememeyi ilke olarak kabul eden birinin
çalıma ve iş yaşamında başarılı görünmek için zaman zaman yalana
başvurması çatışma yaratır. Yalan söylemese, kendisini yöneticilere,
alıcılara karşı başarılı gösteremeyecek, yalan söylese benimsediği il-
kelerden birine ters davranmış olacaktır.

İlkelerin bedeli,

İnsanın benimsediği ilkelerin, kuralların, inançların, ideaLlerin he-
men hemen tümüyle toplumda geçerli olanlar arasında tutarsızlık var-
sa insan kullanageldiği davranış kalıplarını terk eder. Tüm değerle-
rini yitirir. Bunların yerine yenilerini koyamazsa, bu duruma değer-
sizlik, normsuzuk (anomie) denir. Bu da önemli bir çatışma etkenidir.

Stres nedenleri!

Araştırmalar, insanların yavaş olan kültürel ve toplumsal değiş-
melere uyum sağladığını, ancak hızlı gelişme ve değişmelerde çatış-
ma olduğunu göstermiştir. Hızlı değişmede insan içinde bulundu-
ğu toplum kesiminde, ekonomik ve toplumsal durumunu, rolünü,
yerini, ilkelerini, inançlarını, ideallerini, amaç ve beklentilerini yitirir.

Ekonomik stres

Topluma uymak,

Başka bir deyişle; benimsediği, kazandığı, öğrendiği, yapageldi-
ği davranış kalıplarıyla içinde yaşadığı toplumun gereksinimlerine
cevap veremez. Topluma uyum sağlayamaz. Her davranışı yeni bir
çatışmaya yol açar. Çoğunlukla devrimler, reformlar sonucu yeniden
kurulan toplumsal düzende birçok insan için böyle bir durum söz
konusudur.

Stres ve biz!

Devrim ve reformlar,

Devrim ve reform gibi büyük, derin ve geniş boyutlu kül
türel ve toplumsal değişmede bunlara ek olarak kültüre yabancılaş-
manın neden olduğu çatışmalar ortaya çıkar. insan kendini köklerin-
den ayrılmış, toplumsal bağlantılarından kopmuş, deneyimleri za-
yıflamış, değerlerini yitirmiş olarak görür.

semihbulgur.com

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı
Kapalı