Sağlık

Çocuk Nasıl Olur?

Sağlık bilgileri

Çocuk nasıl olur? Bunu her iki cins, yumurta ve sperm hücresi oluşumunu öğrenerek anlayabilir. Bu arada spermin hareketi, boyu, erkekte yapılışı ve kadın vücudunda ilerleme gücü, yumurtaya
ulaştığı yer, onu dölleme kabiliyeti (kapasitasyon) öğrenilmelidir.

Ayrıca yumurta içinde, șekil, doğuş, büyüklük hakkında fikre
sahip olmalıdır, yumurtanın nasıl olduğu, nasıl yaşadığı ve nerede,
ne kadar süre içinde döllenebildiği bilinmelidir.

Bir Çocuk Nasıl Hayat Bulur ?

Gelin şimdi bu kilometre taşı diyebileceğimiz ana noktaları tespit
ettikten sonra çocuğun meydana gelişini izleyelim.
Spermler vajina (hazne)’nın içine cinsi münasebet esnasında milyo-
nlarca olarak atılırlar.

Bu olayın gerçekleşmesi için erkeğin orgazm
olması şarttır, ancak hemen kaydedelim kadının gebe kalması için
orgazm olması şart değildir. Hazne içine atılan 30-6 0 milyon kadar
sperm kendi içinde bulundukları sıvılarında mevcut birçok koruyucu
ögelere rağmen haznenin asit vasatında veya yollarını şaşırdıkları
için rahim ağzından girmeden telef olurlar.

Rahim ağzından ancak
500-1000 civarında spęrm geçebilir. Bu spermler çok süratle hareket
ederek yukarı rahimin içine doğru ilerlemeye çalışırlar.

Yapması kolay bakması zor!

Ancak rahim ağzının gerek fiziki, gerek kimyasal ve gerekse bağışıklık
(immünolojik) açısından bu spermlere geçiş izin vermesi şarttır.
En müsait geçiş zamanı bugünkü bilgilerimize göre kadının adetlerinin
ortasında yumurtlama zamanı civarındadır.

Spermler süratle rahimin içinden geçerek tubaya ulaşmaya çalışırlar.
Ancak rahim içinde de birço ğu fiziksel ve kimyasal engellemelerle
yok olurlar (spermlerin 1 dakikada 1 -3 mm yol alabileceği, cinsel
münasebetten 30 dakika sonra tubalarda spermlere rastlandığı
ileri sürülmüştür).

Çocuk Nasıl Olur?

Spermler, en fazla 2 saat sonra tubanın rahim kısmını geçerek
ampulla bölgesine gelmelidirler. Burada yumurta ile karşılaşacaklardır.
O halde aynı saatlerde yumurta da kadının yumurtalığında hazırlanmış
olmalı ve tubanın içine atılmış bulunmalıdır.

Gene bugünkü tıp bilgilerimize göre, kadın yumurtalığı, normal
adet gören kadında ayda bir tane yumurta yapar. Bu yumurtanın
belli bir süre döllenme ve yaşama kabiliyeti vardır. İnsanda yumurta
için döllenme kabiliyeti 36 saat kabul edilmektedir.

Şampiyon Sperm,

O halde spermle buluşma, bu 36 saat içinde tubanın ampulla kısmında olmalıdır.
Erken veya geç olan bu karşılaşmada döllenme düşünülemez. Ayrıca
spermin de döllenme kabiliyeti saatle sınırlıdır. Muhtemelen de
bu süre 4 – 8 saattir.

Yüzlerce spermle, yumurta tubada karşılaşır ve spermler yumurtaya
hücum edip onun içine girmek isterler, ancak yumurta bunlarda
bir tanesine izin verir, o da içeri girer. Spermin başı yumurtaya
girer kuyruğa atılır, döllenme tamamlanmış olur.

Bebek nasıl dünyaya geliyor? Yapması kolay!

Döllenme tuba (ampulla bölümü) da meydana geldikten sonra
döllenmiş yumurta 7 gün içinde rahim içine nakil olur. Döllenmede
iki yarım hücre yani (22 tane normal bir cinsiyet kromozomu ihtiva
eder, yumurta ile 22 normal kromozom bir cinsiyet kromozomu ihtiva
eden sperm bir araya gelir (22 + 1 )=23+(22+1 )= 46 kromozomlu
tek hücre oluştururlar.

İşte bu çocuktur ve bu tek hücre 7 gün içinde
çoğalarak 25-30 hücrelik hale geldiği zaman rahim içine gelir yerleşir.
Bu hücreler kümesini tubanın adale hareketleri içindeki tüycükler
veya sıvı akımları rahime taşır.

Hayat başlıyor!

Rahim içinde bu hücre kümesi
yerleşirse asıl gebelik başlamış demektir. Günümüzde anlaşılmıştır
ki, birçok kere normal adet gören kadınlar, o bir ay içinde
gebe kaldığının farkında olmadan o hücre kümesini kaybetmektedirler.

Adetin ikinci yarısında rahim iç zarı
döllenmiş yumurtanın ilk hafta içinde tubadan rahime doğru ilerlemesi gerekir.
İşte çocuk, geri kalan günlerini sağlıkla 280 günde tamamlarsa,
başka bir deyişle normal gebelik süresini tamamlarsa doğabilecek
hale gelmektedir.

Burada bu maceranın oluşunun anlatımına son verirken bir iki
enteresan nokta bilinmeli.

Bebeğin macerası,

-Her gebelik, demek ki bir dış gebelik olarak rahim dışında başlamaktadır.
– Çocuğun cinsiyetini ancak erkek hücre tayin eder. Zira kadının
cinsiyet hücreleri yumurtasındaki dahil kadın cinsiyet hücresi
özelliği olan X kromozomu taşır. Erkekte ise hem X, hem de erkeklik
kromozomu olan Y vardır, dolayısıyla yumurtayı dölleyen sperm X
taşıyorsa çocuk kız, Y taşıyorsa erkek olur.

semihbulgur.com

 

Etiketler

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı
Kapalı