Sağlık

Boyun eğme ve baş kaldırma

Stres ve başkaldırma

Boyun eğme; özdeşleşme ve benim-
seme biçiminde kazanılıp kullanılan davranış kalıplarından birinden
ötekine geçilebilir. Ayrıca herhangi bir toplumsal etkiye karşı önce
boyun eğme ve baş kaldırma sonra özdeşleşme daha sonra da benimseme yoluyla
uyum davranışı gelişebilir.

Gençlerde baş kaldırma ve boyun eğme!

Bir genç, sigara içmemeyi, önce babası-
nın cezalandırmasından korktuğundan; sonra babasına benzemek,
onunla özdeşleşmek için; daha sonra da bu davranış kalıbını benim-
seyerek öğrenir.

Kaçma yada savaşma,

Düşünce sürecinde ortaya çıkan çatışmanın yarattığı durumluk
kaygı düzeyine göre ortaya çıkan kaçma ya da savaşma biçiminde dav-
ranışlar insanın topluma uyumunu bozabilir. Bu davranışlara “uyma-
ma davranışları” ya da “uyumsuz davranışlar” adı verilebilir.

Gençlerde stres ve mahalle baskısı

Davranış kalıplarına boyun egerek kazanıp kullanan ve topluma
uyum sağlayan gençler kimi kez bireysel ya da toplumsal nedenlerle
ters tepki verebilirler. Artık büyüdüğüne, erişkin olduğuna inanan
genç babasının “sigara içme” önerisine ters tepki vererek sigaraya
başlar.

Büyükler doğru mu söyler?

Böylece babasına başkaldırıp bağımsız davrandığını sanır. Oysa
bu bağımsız davranış olmayıp, babasının önerisine bağımlı olarak ge-
lişen bir davranış biçimidir. Başka bir deyişle, bağımlı uymama dav-
ranışıdır. Bu davranış nedeniyle genç babasıyla çatışır. Aile ortamina
uyumu bozulur.

Boyun eğme ve Baş kaldırma,

Davranış kalıplarını özdeşleşerek kazananlar, topluma uyum sağ-
lamak amacıyla kimi davranış kalıbını bir süre kullanırlar. Düşünce sü-
recindeki çatışmaya bağlı olarak kaçma ya da savaşma biçiminde ye-
ni davranış kalıpları oluşunca özdeşleştikleri davranış kalıplarına kar-
şı tepki ortaya çıkar.

Başkaldır veya boyun eğ!

Topluma uyumsuzluk başlar. Öğretmenini be-
ğenen ona değer veren güvenen genç okulun ilkelerine uyar. Ancak
öğretmenine duyduğu beğeni azalırsa, güveni kalmazsa okulun da
ilkelerine uymaz, bağımsız olarak davranmaya başlar.

İnanç ve benimseme,

Gençlerin bir bölümü özdeşleşerek kazandıkları davranış kalıpla-
rını benimserler. Özümserler, kendilerine mal ederler. Bu davranış ka-
lıpları o gencin tutumu olur. Onların bilinen, tanınan davranış özelli-
ği durumuna gelir. Tutum belirli bir uyaran karşısında insanın duy-
gu, düşünce ve davranışlarına ilişkin bilgileri içerir.

Ergenlikte stres!

Özetle benimse-
nerek kazanılan davranış kalıpları, bir anlamda, toplumsal etkilere karşı
insanlardaki bilgi birikimi olarak kabul edilebilir, Topluma benimse-
yerek kazandığı bilgi birikimiyle elde ettiği davranış kalıplarıyla uyum
sağlayan gençler bağımsız davranabilirler. Ancak bunun içinde özgür toplumsal ortama ihtiyaç duyulur.

semihbulgur.com

 

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı
Kapalı