Sağlık

Bastırılan duygular ve fobiler

Bastırılan duygular

Çocukluk yıllarından itibaren
yaşanılan her his, duygu
đünyasında bir birikinti
halinde toplanır, bastırılan duygular ise öbek öbek bedene yerleşir.

Bu bazen telefon, bazen televizyon, bazen inter-
net, bazen alış veriş, bazen gezmek, bazen sürekli ko-
nuşmak şeklinde görülür.

Baskılanan duygular ve çalışma stresi!

Birey sürekli kendisini meşgul ederek içsel hu-
zursuzluklarını baskı altında tutar.
Kendini oyaladığı araçlar elinden alınacak olsa da-
ralır, bunalır, çatacak yer arar.

Duyarsızlaşma aracı,

Oyalanarak duyguları bastırmak çocukluk yılla-
rında öğrenilen, yetişkinlikte devam eden bir duyar-
sızlaşma aracıdır.

Anne babasının kavgasına şahit olan bir çocuğun
bir köşeye çekilip oyuncakları ile oynaması, mutlu
olduğundan değil, kalbinde hissettiği acıyı bastırmak
için oyunu bir oyalanma davranışına dönüştürme-
sindendir.

Durumluk kaygı endişe stres!

Veya yaşadığı bir tacizin aşağılanmasını unut-
mak için çocuğun kendini okula, derse, eğitime ver
mesi, aşağılanmışlığı hissetmemek için oluşturdu-
ğu bir oyalanma davranışıdır.

Oyalanma davranışları,

Ya da, gece altını ıslattığını fark eden bir çocuğun,
annesinin bağırmasının şiddetini hissetmemek için
vurdumduymazca hareket etmesi. Gün içinde, aklı-
na, kendisinin alt ıslatan bir çocuk olduğu düşünce-
si geldikçe kardeşine çatması, onun canını yakması,
akşam saati yaklaştıkça şımarıkça davranışlar ser-
gilemesi, yaramaz bir çocuk olduğundan değil, için-
deki huzursuzluğu bastırmak içindir.

Oyalanma davranışları, bir bilinçaltı savunma
aracıdır.
Bu sayede birey zorluk çektiği duyguların içselleş-
mesini önler, acının bedene yayılmasını durdurur…4

Stres ve biz!

Oyalanma davranışları ‘anlık’ olarak işe yarasa da,
organizma bu sayede ‘duyguları yöneterek güçlen-
mek’ yerine ‘acıdan kaçmayı’ öğrenir.

Acıyla yüzleşme,

Çocukluk çağında acıları bastırmak için öğrenilen
bu davranış, yetişkinlik yıllarında da devam eder..
Böylesi bireyler problemle yüzleşmek yerine yok-
muş gibi davranarak kaçmayı.. sorumluluk alarak
problemi çözmek yerine, ötelemeyi, geciktirerek yok
saymayı … duygularını özgürce yaşamak yerine, yü-
zeysel temaslarla geçiştirmeyi kişiliğinin bir parçası
haline getirmek zorunda kalırlar…

Stres ve kaygı…

Uçak fobisi,

Uçak fobisinden kurtulmak için yardım isteyen
bir beyefendi vardı, aslında o da yıllarca
bastırdığı duygularını, bir uçak yolculuğunda yaşadığı korkudan sonra bastıramaz hale gelmiş, kaygı o an bütün bedenine yayılarak fobiye dönüşmüştü.”

Kendisine uçuş anında bu yoğun kaygıdan kurtul-
mak için ne yaptığını sorduğumda, “O an zaten bir
şey yapamıyorum… ne duygularımı ne de bedenimi
yönetebiliyorum. kilitlenip kalıyorum.. sanki kal-
bim bütün bedenimi ele geçiriyor, çaresizce kasılma-
lar yaşıyorum.” dedi.

Kaygı ve beden,

Gözlem doğruydu..
Beyefendi, yönetmekte zorluk çektiği bir duygu ya-
şadığında kasılıyor, kendini sıkıyor, duygularını be-
denini kullanarak bastırmaya yöneliyordu.

Çocuklukta bastırılmış duygular

Halbuki bu durumdan kurtulması için yapması ge-
reken şey ‘kendini bırakmak’tı.
‘Bastırarak güçlendirdiği’ duygularını ‘normal-
leştirebilmesi’ ve ‘ruhsal özgürlüğünü yeniden
elde edebilmesi’ için bu beyefendi;

Stres ve kaygı nedenleri!

Bırakmayı öğrenmek,

1- Kaslarını bırakmayı…
2- Duygularını bırakmayı öğrenmeliydi.

Nasıl ki, ‘bastırmak’ duyguların güçlenmesine ne-
den oluyorsa, ‘bırakmak’ da bastırılarak güçlenmiş
duyguların normalleşmesini sağlar.

Bastırılan duygular ve stres!

Bastırılan duygular,

Bastırılan duygular bir öbek gibi organizmada topluca durur. Bastınldığı
surece rahatsızlık vermez. Ancak bir korku, panik veya yüksek kaygı anında
bu öbek hisler kontrolsüzce bütün bedene yayılır. Organizma artık bu hisleri
öbek halinde bastıramadığı için bütün bedeni kontrol altına almaya çalışır.
Fobi sırasında bireyin bedenini kontrol edememesinin sebebi, yıllarca bas-
tırdığı hislerin bütün bedene yayılmış olmasıdır.

semihbulgur.com

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı
Kapalı