Sağlık

Bağırsaklarda gaz sorunu ve tedavisi

Gaz sorunu ve tedavi

Normalde, erişkin bir kimsede ince
bağırsaklarda gaz bulunmaz. Mideden ince bağırsağa geçen gaz emilir ve kana geçer. İnce bağırsakta gaz yapımı da yoktur. Bağırsağın gaz yapması için mikropların bulunması lazımdır.Bağırsaklarda gaz sorunu ve tedavisi için lütfen okuyun!

İnce bağırsaklarda gaz:

Bu mikroplar normal şartlar altında insan vücudunda bulunan ve zararları
dokunmayan mikroplar olabildiği gibi, normalde bulunmaması ge-
reken ve hastalık nedeniyle oralara geçmiş ve oturmuş mikroplar da
olabilir. Pratik açıdan, tıpda ince bağırsaklarda mikrobun bulunma
dığı kabul edilmektedir.

Bağırsaklar gaz sancısı yaparsa!

Mikrop olmadığı için de, ince bağırsaklar gaz
imal etmez. Erişkin bir insanda ince bağırsaklarda gaz bulunması,
doktora birtakım hastalıkların aranması için iyi bir habercidir. Böy-
lesi bir durumla ya ince bağırsaklardan emilimi bozan ya da ince ba-
ğırsakların boşalmasını geciktiren veya ince bağırsakların tıkanma
sına yol açan ve beraberinde mikropların üremesine de zemin sağlayan hastalıklar da sik rastlanır.  Süte tahammülsüzlük ve içlerinde sindirilemeyen karbonhidratların bulun-
duğu kuru fasulye, nohut ve hepimizce malum yiyeceklerin yarattı-
ğı gaz sorunu en sık rastladığımız bağırsak gazı sorunudur.

Bağırsaklardaki bu sorunun tedavisi,

Ülkemiz-
de yapılan ciddi çalışmalar sonucu gösterildiğine göre, Türk toplu-
munun % 60’inda, sût içtiğimiz zaman bunun sindirimi için gereken
laktaz isimli enzim yetersizdir. Bu nedenle sût sindirlememekte ve
bağırsaklarda gaz, bağırsak hareketlerinde artış ve ishal gibi belirti
ler yapmaktadır.

Bu kişlerce her süt içildiğinde aynı belirtiler ola-
caktır. Süte tahammülsüzlük, kuru fasulye, nohut gibi gıdaların ya
rattıgı gaz sorunu sıkıntı verici, ancak masum sayılabilecek ve bu gı-
daların az alınması veya yaratacağı sıkıntıya katlanılmasıyla sorun o
maktan çıkabilecektir.

Gaz için pratik çözümler

Kalın bağırsaklarda olursa,

Kalın bağırsaklar normal şartlar altında da bünyelerinde barındırdıkları mikroplar nedeniyle gaz yaparlar. Bağırsaklarda en çok bulunan gazlar azot,oksijen, karbondioksit, hidrojen ve metandır. Her şahsın bünyesin-
de tutunan mikroplara göre yaptıkları gazlar da farklı olabilir.

Bazı
kimselerde hidrojen daha az
metan fazla olabilir. Bazı bakteriler gazın oluşumun-
dan sorumludur. Normalde her insan farkında olarak veya olmaya-
rak yellenme şeklinde bağırsaklarında biriken fazla miktarlardaki gazı
atmaktadır.

Kabızlıktan kaçın!

Kalın bağırsaklarda mikrop arttığı zaman ve gazın yel-
lenme şeklinde atılmasını engelleyecek bağırsak daralmaları, tıkan-
malarda kalın bağırsaklarda daha fazla miktartarda gaz biri-
kecektir.

semihbulgur.com

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı
Kapalı