Nasıl

Kalp ve Dolaşım Sistemi Nasıl Çalışır?

Kalp sağlığı

Kalp ve Dolaşım Sistemi Nasıl Çalışır sorusunu cevaplamadan önce şunu bilmeliyiz! Bir taraftan modern hayatın getirdiği stresler, üzüntüler, yaşam şartları diğer taraftan sosyo-ekonomik faktörler nedeniyle giderek
artan kalp hastalıkları, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de en
büyük ve en önemli sağlık sorunlarından birisidir.

Kardiyoloji,

Oysa bu hastalıkların önemli bir kısmı; son zamanlarda çok geli-
şen modern tıbbi ve cerrahi yöntemlerle zamanında teşhis ve te-
davi edildiğinde; ve hastalıklar daha başlamadan önce alınacak bir-
takım koruyucu tedbirlerle iyileşebilmekte veya en azından hasta-
lıklanın ilerlemesi durdurulabilmektedir.

Tabii olarak hayati önemi yüksek olan kalbimize ait hastalıkların
teşhis ve tedavisi bu konuda yetişmiş uzman hekimlerce yapılmalı-
dır. Ancak teşhis ve tedavinin daha etkin olabilmesi İçin bu hastalık-
lanın herkes tarafından iyi bilinmesinde fayda vardır.

Kalbimiz
Kalp sağlığımız elimizde

Kalp nasıl çalışır,

Yaşam için çok önemli bir görevi üstlenmiş olan kalbimiz sol gö-
ğüs boşluğu içerisinde bulunan bir organımızdır. Ortalama ağırlığı
275-300 gr. olup, herkesin kendi yumruğu büyüklüğündedir.

Kalp ve Dolaşım Sistemi Nasıl Çalışır?

Görevi vücudumuza gerekli oksijen ve besin maddelerini taşıyan
kanın dolaşımını sağlamaktır.
Kasılma ve gevşeme hareketleri yapan özel bir adale dokusunda
yapılmıştır, üç tabakası bulunmaktadır.

1. Perikard: DIş zar,
2. Miyokard: Kalp adalesi,
3. Endokard: İç zar.

Kalp içerisinde dört odacık vardır. Üstte; sağ ve sol olmak üzere
iki atrium (kulakçık) altta ise sağ ve sol ventriküller (karıncık), Kulak-
çık ve karıncıklar arasında ve karıncıklardan çıkan atardamar ağızla-
rında birer kapak vardır.

Kalbimizde dört adet kapak bulunmaktadır.
Kalp kendisine gelen kanı gevşeyerek toplar ve kasılarak damar-
lar içerisine doğru fırlatır. Kalbin dört odacığından ikisi gev-
şeme döneminde iken diğer ikisi de kasılma dönemindedir. Kasılma
ve gevşeme hareketleri düzenli otomatik bir şekilde yapılır.

Bu hareketler vücudun kan ihtiyacına göre gerektiğinde artırılır, gerekir-
se azaltılır. Kalp ve atardamar kanın dolaşımına yardım ederler.

Kulakçıklar ve karıncıklar!

Kulakçıklara vücuttan kan getiren toplardamarlar açılır, karıncık-
lardan ise vücuda kan götüren atardamarlar çıkar. Atardamar ve top-
lardamarlar dokularda ince kılcal damarlar vasıtası ile ağızlaşırlar. Kal-
bin sağ kulakçığına üst ve alt toplardamar açılır. Üst toplardamarlar
vücudun üst bölümünün (baş, boyun, göğüs ve kollar) kirli kanını top-
lar.

Alt ana toplardamar ise vücudun alt bölümünün (karın ve bacak-
lar) kirli kanını toplar. Sağ kulakçıkta toplanan bu kirli kan bir kapak
aracılığı ile sağ karıncığa boşalır. Sağ karıncık bu kanı kasılma ile ken-
disinden çıkan akciğer atardamarı (pulmoner arter) aracılığı ile ak-
ciğerlere gönderir. Akciğer atardamarı ağzında pulmoner kapak
bulunur.

Müthiş pompa,

Akciğerlere gelen kan kılcal damarlar vasıtası ile hava ile temas
ederek temizlenir. Karbondioksit atılır. İyi oksijenlenmiş olarak akci-
ğer toplardamarları ile sol kulakçığa döner. Sol kulakçık bu temiz kanı
mitral kapak denilen kapak aracılığı ile sol karıncığa boşaltır.

Sol karıncığa boşalan bu kan sol karıncıktan çıkan aorta (ana atardamar)
atılır ve ana atardamar ve kolları vasıtası ile bütün vücuda yayılır. Sol
karıncık ile ana atardamar arasında aort kapağı bulunur. Dokularda
oksijen ve besin maddeleri bıraktıktan sonra kılcal damarlar (kapil-
ler damarlar) ve toplardamarlar vasıtası ile sağ kalbe döner ve böy-
lece kan dolaşımı sağlanmış olur.

Sağlıklı erişkin kişilerde bu dolaşım dakikada 60-80 defa yapılır.
Günde ortalama 100.000 defa kalbimiz çarpar. Egzersiz sırasında bu
sayı çoğalır. Çocuklarda 80-120/dak. arasındadır. Kalp dakikada or-
talama, 2.5-4 litre kanı dolaşıma sevketmektedir.

Dolaşım sistemi

Emme basma tulumba,

Yani kalbimiz dakikada ortalama 4.5-6.5 litre, saatte 150-200 Ilitre, günde 5000 litre kanı pompalamaktadır. Dolaşım sistemimizin (toplar ve atarda-
marların) uzunluğu ise yaklaşık 12.000 mil’dir.
Kalp bu görevini sistol (kasılma) ve diastol (gevşeme) adını verdi-
gimiz hareketlerle ve bir, nevi emme basma tulumba gibi yapar.

Kalp adalesi bu işlemini otomatik olarak kendisine gelen elektrik-
sel uyarıyla yapmaktadır. Ancak kalbin uyarılma işlevi belirli bir
düzen içersinde meydana gelir. Normalde kalbin uyarı çıkaran mer-
kezi sağ kulakçıktadır. Bu merkezin faaliyeti bozulduğunda başka
anormal merkezler faaliyete geçmektedir.

semihbulgur.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam Engelleyici Algılandı

Merhaba. Sitemiz yoğun bir emeğin ürünüdür! Sitede dolaşmak için lütfen Reklam Engelleyicinizi Kapatın.