Gülen Haberler

Kadınlara iş fırsatı

Kocaeli'de Kadınlara iş

İşsiz kadınlara iş fırsatı verilebilmesi ve üretken olabilmeleri için başlatılan
proje kapsamında ‘Mesleki ve Teknik Kursların Dü-
zenlenmesine ilişkin işbirliği Protokolü’ valilik tarafından im-
zalandı. Bu kapsamda kadınlar önce eğitim görecek,
ardından aldıkları sertifika ile iş sahibi olacak.

ÖNEMLİ BİR PROJE,

Protokol çerçe-
vesinde  işsiz kadınlara iş fırsatı verilerek, kadınların evde oturmak yerine istihdama dahil olmaları sağlanacak.

İşsiz kadın üzgün kadın!

TARAFLAR KATILDI,

İŞKUR tarafından herhangi
bir mesleği olmayan ya da iş
bulamayan kadınlara yönelik
önemli bir proje başlatıldı. İs-
tihdamın korunması, artırıl-
ması ve geliştirilmesi ile
işsizliğin azalmasına yardım-
cı olmak amacıyla il Tarım ve
Orman Müdürlüğü, Kocaeli
İŞKUR İI Müdürlüğü, İl Milli
Eğitim Müdürlüğü arasında
‘Mesleki ve Teknik Kursların
Düzenlenmesine İlişkin İşbir-
liği Protokolü’ Vali Hüseyin
Aksoy’un katılımıyla gerçek-
leşti.

Çalışan kadının da işi zor yahu!

Valilik makamında ger-
çekleşen imza törenine Vali
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un yanı sıra,
Milli Eğitim Müdürü Fehmi
Rasim Çelik, İŞKUR İl Müdürü
Ulvi Yilmaz, Tarım ve Orman
Il Müdürü Kerim Mete katıldı.

İşsiz kadınlara iş fırsatı,

Kadın üretkendir,

Öncelikle tüm imkanların sağlandığı bir eğitim yapılacak, İŞKUR
buna tam destek verecek, Milli
Eğitim Müdürlüğü, Halk Eği-
tim Müdürlüğü aracılığıyla
kursları düzenleyecekler.

Kadın ve üreme

Tarım
Il Müdürlüğü de gerekli uz-
man bilgilerle eğitimin veril-
mesine katkı sağlayacak.

Bazı tarım bölgesinin daha
farklı ürünler yetiştirmesi ko-
nusunda özellikle titiz, temiz ve özenli kadınları-
mızın bu alanda
önemli bir proje ortak olacaklar ve ülke ekonomisine ve kendi hayatlarına değer katmış olacaklar.

Kadınlarımız için çok önemli olan bu projenin taslak planlarının tartışılmasından sonra protokol karşılıklı olarak imzalarını attılar.

semihbulgur.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir