Eğitim

Çocuklarda okuma yazma yaşı düşüyor Nasıl?

Çocuklar okuma yazma

Çocuklarda okuma yazma
Çocuklar erken okuyup yazıyor nasıl?

Çocuklarda okuma yazma yaşı düşüyor Nasıl? Çocuklar okuma yazmayı daha erken öğren-
meye başladı. 4-5-6 yaşlarındaki çocuklar,
kimi zaman kendi kendilerine, kimi zaman
da biraz destekle okula başlamadan oku-
mayı söküyor.

Zamane çocukları,

Bu da okula başlandığında sorun yaratabiliyor.
Okuyan çocuklar sıkılıyor, okuyamayanlar üzülü-
yor. Anne babalar hangisi doğru bilemiyor! Oku-
ma yazmayı sökmüş ve sökmemiş çocukların bir
odada oldukları sınıflarda, her iki grubu da derse
katma, okuldan soğutmama becerisi de öğretme-
nin tutumuna kalıyor.

Çocuklarda okuma yazma yaşı düşüyor Nasıl?

Öğretmenin işi zor!

Bazı anne babalar okula başlamadan okuma yaz-
ma öğrenen çocuklarına hemen “üstün zekâlı” etike-
tini yapıştırmaya hazır olsa da durum pek öyle değil.
Çevresi kitaplarla dolu, doğduğundan bu yana kitapla
haşır neşir 5 yaşında bir çocuğun okumayı kendi ken-
dine öğrenmesi artık çok normal.

ENGELLEMEYİN, BASKI YAPMAYIN!

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitü-
sü Müdürü, Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü
Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Ali Ekber Şahin, araştırmaların, çocukların al-
tı yaş civarında okumaya hazır olduğuna dair ipuçla-
rı sunduğunu belirtiyor. Çocukların henüz okula gel-
meden çevresel yazılımlar dediğimiz işaretler (trafik
levhaları, reklam panoları, logolar, TV ve diğer sos-
yal medya araçlarındaki görseller vb.) yoluyla yazı-
nın fonksiyonunu öğrenebileceğini, kelime dağarcı-
ğını geliştirebileceğini, hatta harfleri tanıyabileceği-
ni söyleyen Prof. Şahin, şöyle devam ediyor:

Çocuk eğitiminde zeka oyunları

Çocuklar işini bilir,

“Bunun da ötesinde herhangi bir öğretici olmadan
kendi kendine akıcı şekilde okuyan, okuduklarını
düşüncelerini yazılı olarak ifade edebilen
üstün yetenekli çocuklar ile de karşılaşmak müm-
kün. Okuma yazmanın bu şekilde kendiliğinden öğ-
renilmesine ilişkin çocukların merakları engellen-
memeli, kendi hızlarında öğrenmeleri desteklenme-
lidir. Okuma yazmaya ilişkin hızlı gelişim gösteren
öğrenciler, bireyselleştirilmiş ve farklılaştırılmış öğ-
retim yoluyla sınıf ortamında desteklenmeli,
gelişimlerinin sürekliliği sağlanmalıdır.

Çocuklarda okuma yazma için hazırlık,

Anaokulunda ya da ana sınıfında çocukla-
ra okuma yazmaya hazırlık çalışmaları yaptı-
rılır, okuma yazma öğretilmez. Çocuklara il-
kokul birinci sınıfa başlamadan yetişkinler ta-
rafından okuma yazma öğretilmesi kaçınılma-
sı gereken bir yaklaşımdır.

semihbulgur.com

Okuma yazma öğ-
retimine ilişkin hiçbir uzmanlığı olmayan ye-
tişkinlerin hatalı öğretme çabaları sonucunda
gerçekleşen yanlış öğrenmeler, hem çocuklar
hem de öğretmenler için telafisi oldukça güç
durumlar yaratmaktadır.”

İlk okul birinci sınıfa başlamadan kendiliğinden okumaya ve yazmaya başlayan bir çocuğu engellemek ne kadar yanlış ise bu öğrenime hazır olmayan bir çocuğu okuma yazma konusunda baskı yapmak da o kadar hatalı olacaktır.

Kaynak
Cumhuriyet
Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı
Kapalı