Bazı hastalıklar için tedaviler

  Bazı hastalıklar için tedaviler | Öncelikle Rabbim tüm hastaları, borçluları, fakir ve garibanları sevindirsin onları mutlu edip dertlerinden kurtarsın. Hastalara şifa, borçlulara eda, fakir ve garibanlara bolluk nasip etsin inşallah! İki hastalık seçtim ve tedavileri konusunda çalıştım. Bu hastalıklar astım ve reflü. Özellikle bu korona salgını döneminde kronik hastalıklarımıza daha da dikkat edip tedavilerine ağırlık vermeliyiz. İnşallah aşağıdaki bilgiler faydalı olur! Hastalıklar için tedaviler, Astım nedir? Astım, bronşlarla ilgili olan daralma, salgı artışı ve iltihabi bir hastalıktır. Tekrarlayan hırıltı, nefes darlığı ataklarıyla karşımıza çıkar. Astım krizi sırasında solunum yollarında bronşlarda daralma, içerisinde salgı artışına ve kasılmaya bağlı olarak hırıltı, göğüste…

  Kendini unut stresi yen

  Kendinizi “vazgeçilmez” insan olarak değerlendirmeyin, böyle görmeyin yani kendini unut stresi yen. Bu durumu çevrenizdeki insanlar yaratsa bile siz gerçekçi olun. Kendiniz için “vazgeçilmez üstün insan” imgesi yaratıp kendi yarattığını bu şeyi benimsemeyin. Bu imgeyi başkalarına kabul ettirmeye, inandırmaya çalışmayın! Yükleri at, stresi yen! Bütün yükleri, sorumlulukları, kendi üzerinizde toplamayın. Çevrenizdeki insanlarla bunları paylaşmanın yollarını, yöntemleri- ni araştırın. Karşılaştığınız zor durumlarda güvendiğiniz insanlara, ya- kınlarınıza, yardımcılarınıza danışın. Onların önerilerine açık olun. Danış ve karar ver, stresi yen! İşleri, sorumlulukları başkalarıyla paylaşmaya çalışın. çevreniz- deki insanlara güvenin. Onları “beceriksiz”, “kafasız”, “tembel”, “yeteneksiz” olarak görmeyin. Sizi yeren “Bir işi beceremiyorsun”, “Bir sorunu çözemiyorsun”,…

  Biraz bekleyerek stresi yenmek

  Kendinizi tanımadan başkalarını anlamaya, tanımaya çalışmayın, Bağırıp çağırmayın, hemen kızıp öfkelenmeyin, sıkılmayın, si- nirlenmeyin. içinde bulunduğunuz durumu elden geldiğince bu- nalım durumundan, yani acıdan, kaygıdan, kızgınlıktan, öfkeden arındırılmış olarak yeniden gözden geçirin, değerlendirin.İşte bu; biraz bekleyerek stresi yenmek… Serin kanlılıkla yeni çözümler arayın, Beklediğiniz otobüs gelmiyor, gelene binemiyorsanız, işinize gi- debilmek için başka yollar arayın. Gideceğiniz yönde başka bir oto- büse binip bir iki durak gitmeyi deneyin. Gittiğiniz durakta başka bir otobüs ya da dolmuş bulabilirsiniz. Dinleyin ve stresi yenin Durakta bekleyen üç-beş kişiyle konuşun. Belirli bir yere kadar taksi tutmayı deneyin. Hemen kırılıp üzülmeyin ya da kızıp öfkelenmeyin. Durup…

  Dinleyin ve stresten kurtulun

  Öfke, nefret, iticilik, saldırganlık varsa bunları gidermenin yollarını araştırın. Hatalarınızı görün ya da hatalarınız gösterildiğinde kabul edin. Dinleyin ve stresten kurtulun. Değer vereceğiniz yeni insanlar, düşünceler, yargılar bulun. Bulduklarınızı yitirmemek için eski hatalarınızı yinelemeyin. Eski hatalar, Eski hatalar eskide kalmalı ama bu onları unutmak anlamında değil artık onları tekrar yapmamak… “Güvenimi yitlrdim” ya da “Kimseye güvenmiyorum” günlük ko- nuşmada en çok duyduğumuz söylediğimiz sözler arasında yer alır.   -oysa insanın kendisine ve başkalarına güven duyması zorlan- mayla baş edebilmenin en önemli duygularından biridir. Kendisine güven duyan insanın baş edebileceği engelleri, sorunları gerçekçi biçimde değerlendirir. Bunları aşmayı, çözmeyi, bunlarla savaşmayı başarır.…

  Zorlanmaya ve strese çareler

  Endişelenmenin, sinirlenmenin, kızıp öfkelenmenin il- kel ve kolay bir yol olduğunu hatırınızdan çıkarmayın. Zorlanmaya ve strese çareler ararken böyle ilkel bir yola başvurmaktan kaçının, sakının. Zorlanmayla doğru ve sağlıklı ba- şetme yollarının düşünce sürecinde bulunduğunu, ortaya çıktığını unutmayın. Duygularınızın, düşünce denetimi altında olması sizi hem olumsuz ve zorlanma yaratan duygulanımlardan kurtaracak, hem de başkalarıyla sağlıklı iletişim sürdürmenizi sağlayacaktır. Bilinçli olmak, Günlük yaşantıda, çoğumuzun en çok işittiği, ya da söylediği cüm- leler arasında bilişsel işlevlerden yakınmak önemli yer tutar. Kimi “bi- lincinin bulanık olduğundan” kimi “dikkatinin dağınıklığından” kimi “hatırlamadığından ya da çabuk unuttuğundan” kimi “düşünceleri- ni toplayamadığından”, “doğru düşünemediğinden” yakınır. Oysa…

  Stres için tedavi yolları

  Bir stres resmi çizersek; çözülecek denklemler, yapılacak ödevler biriktikçe, bulaşık yığılıp evi pislik götürünce, belgeler karışıp işlemler aksadıkça, öğrencinin, ev hanımının, memurun amirin sıkıntısı da gittikçe artar.Bunları yapıp yetiştirme telașı başlar. Stres için tedavi yolları işte bu yaşananlardan sonra aranmaya başlar. Bu durum toplumsal kay- naklı bir dizi zorlanmalara yol açar. Oysa işin, ödevin zamanında ya- pılması insanı olası zorlamalardan kurtarırdı. Aşırı öz güven, Kimi insan bedensel ve ruhsal gücüne aşırı güven duyar. Olayla- ra yaklaşım, hesapsız, kitapsız, plansız, programsız “Bana bir şey ol- maz”, “Ben her türlü sorunun üstesinden gelirim” biçiminde olur. Bu yaklaşım biçimiyle soğuk havada paltosuz sokağa…

  Stres zorlanmayla baş etmek

  Zorlanmayı azaltmak ya da ortadan kal- dırmak için insanın yeni davranış kalıpları kazanması, öğrenmesi ve bunları benimsemesi gereklidir. Başka bir deyişle, insan stres ile baş etmek için zorlanmayla savaşacak davranış kalıplarını kaza- nıp, öğrenmeli, benimseyip kullanmalıdır. Stres zorlanma için tedavi, Stres ile baş etmek amacıyla aşağıdaki durumlarda, bu durumlara uygun davranış kalıplarının, önerilerin göz önünde bulundurulmasında yarar görülür. Etkileşimcilik, insanın kişilik yapısıyla zorlanma yaratan doğal top- lumsal kaynaklı zararlı etkenler arasında sürekli iletişim, etkileşim ve geri iletişim olduğu görüşünü getirmiştir. Bu görüş, zorlanma du- rumlarında insanın kendisini ve zararlı etkenleri değerlendirmesi ge- reğini ortaya koyar. Bu değerlendirmeyi içtenlikle yapan insan…

  Stresi yenmek için kendini yenile

  Sürekli olarak kendinizi yenilemeye çalışın, Yeni gelişmelere yabancı ve uzak kalmayın. Eski duygu ve düşüncelerinizle ye- niler arasında bağlantı kurun. Ve yani stresi yenmek için kendini yenile. Kişilik gücünüzü yapıcı ve yaratıcı biçimde kullanmayı öğrenin.Yaratıcı oldunuz ve kendinizi buldunuz, şimdi varlığınızı düşünün. – Günlük yaşantının getirdiği engelleri ve sorunları yapıcı ve ya- ratıcı yönünüzle aşmaya çalışın. – Mutluluk insana haz veren bir duygulanım durumudur. insanın yaşadığı andan neşe ve sevinç duyması, geleceğe umutla bakması demektir. Yaratıcılık mutluluk getirir,   – İnsanın yaşadığı neşe ve sevinç duyması, saplantı ve ta- kıntılardan arınmış olarak benliğiyle ve başkalarıyla kurduğu iletişim- le, geleceğe umutla…

  Kendini bil stresi yen

  Ruh sağlığının temeli “kendini bil” ilkesine dayanır. Bu neden- le zaman zaman benliğinizle iletişim kurun. Endişe, kaygı, kızgınlık, korku gibi size elem veren duygulanım durumlarının nedenlerini araştırın. Bu durumların sizden kaynaklanan nedenleri varsa gider- meye çalışın. Başkalarından kaynaklanan nedenlerine gerçekçi çö- zümler arayın. Yani işin özeti kendini bil stresi yen. Kendini bil, • Benliğinizi tanıdıkça doğru ve iyi bulduğunuz yönlerinizi geliş- tirmek, eksik, hatalı, kötü yanlarınızı denetleyebilmek için çaba har- cayın. • Yaşınız ne olursa olsun başkalarıyla iletişim kurmanın gerekli olduğunu unutmayın. Başkalarıyla ilgi, sevgi ve hoşgörüye dayanan iletişimin ruh sağlığınızın ön koşulu olduğunu kabul edin. • İletişim sırasında belirli…

  Stresten korunmanın hareketli yolları

  Stresten korunmanın hareketli yolları Ege yollarıdır önce şunu bilelim hareket ve stres birbirine düşmandır. Tatil süresince işiniz dışındaki olaylarla, konularla ilgilenin. • Boş zamanları değerlendirmenin, dinlenmenin çalışmamak de- ğil, çalışmanın biçimini değiştirmek olduğunu unutmayın. Hareket stresin düşmanıdır! • BOŞ zamanlarınızda, dinlenirken, yapacağınız işin, uğraşının ki- şiliğinizi gerçekleştirecek, yaratacak nitelikte olmasına top- luma katkıda bulunmasına özen gösterin. Uyku düzeni şart! – Uykunuzun düzenli olması için özen gösterin. Yatma, kalkma sa- atlerinde değişmeler yapmayın. • Uykudan önce gevşeme çalışmaları yapın. • Uykudan önce gerginlik ve kaygı veren durumlardan uzak du- run. Kavga etmeyin, tartışmayın. Korku filmieri izlemeyin. Hareket bereket! – Dinlenme sırasında…

  Sağlık

  Sağlık şart, okumaktan, yaşamaktan, ölmekten, mutlu olmaktan daha önemlidir!

  Kapalı
  Kapalı